Nieuwsbericht
Aanzet en de Globe organiseren NT2 webinar

Aanzet en de Globe organiseren NT2 webinar

14-01-2022
Op 12 januari 2022 organiseerde Aanzet samen met nieuwkomersschool de Globe een NT2 webinar over

“Gelijke kansen: inclusieve werkwijzen in meertalige klassen”


Aanzet en Nieuwkomersschool de Globe in Vlaardingen bundelen hun krachten bij het bestrijden van kansenongelijkheid en slaan een brug tussen praktijk en wetenschap.
Maaike Hajer, lector Meertaligheid en Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Malmö vertelde hoe het gebruik en de kennis van andere talen kinderen kan helpen bij het leren van Nederlands én het leren in andere vakken.

Het NRO-onderzoek ‘Inclusive Science Education’ werd van 2018 tot 2021 uitgevoerd op tien basisscholen in Zweden, Noorwegen en Nederland met een uiteenlopend inclusiebeleid. Het onderzoek heeft een praktische werkwijze en professionaliseringsmaterialen opgeleverd voor inclusief onderwijs. De informatie en het lesmateriaal zijn vrij beschikbaar voor leerkrachten op de website www.inclusivevakdidactiek.nl 

Inclusief onderwijs, waarin ruimte is voor meertaligheid van kinderen en ouders, creëert gelijke kansen!

Kijk het NT2 webinar terug

Op deze pagina vind je meer informatie over meertaligheid en NT2 onderwijs en onze samenwerking met de Globe.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!