Nieuwsbericht
Aanzet en de Globe werken samen aan kansengelijkheid

Aanzet en de Globe werken samen aan kansengelijkheid

02-09-2021
Op 2 september was er een ontmoeting tussen medewerkers van de Globe en Aanzet. De Globe en Aanzet willen samenwerken aan kansengelijkheid. Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we met elkaar kennis gemaakt, ervaringen uitgewisseld en de expertise van beide organisaties besproken.
Aanzet en de Globe willen hun expertise bundelen en van daaruit een voortrekkersrol nemen bij het vergroten van kansengelijkheid voor alle kinderen. Samen staan we sterk en kunnen we een duidelijke verbinding maken tussen de drie leefwerelden van een kind: school, thuis en de wijk.

Onze gezamenlijke missie: "We staan voor een kansrijke toekomst van alle kinderen in de samenleving. We ondersteunen ouders en professionals om de kansen van kinderen te vergroten. Dit doen we met een open blik en respect voor de identiteit en achtergrond van kinderen en hun ouders. Zodat zij goed voorbereid zijn op de uitdagingen van vandaag en morgen."

Onze volgende bijeenkomst staat gepland op 16 september a.s. waarbij we onze werkwijze bespreken aan de hand van een klantreis.
Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!