Nieuwsbericht
Aanzet en Preventief op Maat vernieuwen Opvoeden en Zo!

Aanzet en Preventief op Maat vernieuwen Opvoeden en Zo!

10-09-2019
Tijdens de feestelijke bijeenkomst bij de start van ons 10-jarig jubileumjaar, tekenden Aanzet directeur Marry Broek en Machteld Dutman, voorzitter van stichting Preventief op Maat, een samenwerkingsovereenkomst. Aanzet en Preventief op Maat gaan samen de cursus Opvoeden en Zo! vernieuwen. Dit is een effectief trainingsprogramma om de opvoedingscompetenties van ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar te vergroten.
Stichting Preventief op Maat houdt zich bezig met preventieve opvoedondersteuning en maakt zich sterk voor behoud en doorontwikkeling van een aantal cursussen. Een van die cursussen is Opvoeden en Zo! Deze cursus voor ouders is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugd Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut.

De Stichting Preventief op Maat heeft zich sterk gemaakt om Opvoeden en Zo! een update te kunnen geven. De goede basis behouden, maar moderniseren en aanvullen met thema’s die vandaag de dag spelen, zoals bijvoorbeeld mediaopvoeding. Stichting Aanzet en Preventief of Maat zetten zich samen in om de cursus Opvoeden en Zo! te vernieuwen. De handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst waarin het plan van aanpak en de afspraken zijn vastgelegd, werd gisteren gezet! En zo wordt de lijst van activiteiten van Aanzet weer met een mooi programma voor ouders uitgebreid.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!