Nieuwsbericht
Aanzet helpt ouders bij digitaal voorlezen

Aanzet helpt ouders bij digitaal voorlezen

18-03-2021
De ouderconsulenten van Aanzet leiden ouders van peuters met een Nederlandse taalachterstand toe naar de websites Bereslim.nl en de Voorleeshoek.nl. Dit doen we in samenwerking met De Bibliotheek De Plataan en de peuteropvangmedewerkers van KomKids, UN1EK en Wijzer. Een mooie samenwerking om ouders te stimuleren om meer met hun kind te lezen en te oefenen.

Digitale prentenboeken

Op de website Bereslim.nl kunnen ouders met hun kind kijken en luisteren naar digitale prentenboeken. Kinderen en jongeren tot 20 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Met het bibliotheekpasnummer en een wachtwoord kunnen ouders gratis inloggen op Bereslim.nl. De ouderconsulenten van Stichting Aanzet bieden persoonlijke hulp (telefonisch of via beeldbellen) aan ouders bij het inloggen op de website. 

Spelenderwijs nieuwe woorden leren

Kinderen leren spelenderwijs nieuwe woorden. Een goede woordenschat is belangrijk om te leren lezen en schrijven. Aanzet stimuleert ouders van peuters om thuis voor te lezen en spelletjes te spelen met hun kind. We doen dat op diverse manieren die voor alle ouders haalbaar zijn, ook voor ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

In onze Peuterlab thuis video’s geven we ouders inspiratie en tips voor leuke en taalgerichte activiteiten die zij thuis samen met hun peuter kunnen doen. Op de website OpgroeieninVlaardingen.nl staan video's met informatie en tips voor ouders over lezen en voorlezen.  

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!