Nieuwsbericht
Aanzet in actie tegen laaggeletterdheid 

Aanzet in actie tegen laaggeletterdheid 

06-09-2021
Van maandag 6 tot en met zondag 12 september is het de landelijke Week van Lezen en Schrijven. Samen komen we in actie om laaggeletterdheid te bestrijden en kansen te vergroten!

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen (dat is 1 op de 6 volwassenen!) moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In onze regio ligt dit percentage zelfs nog wat hoger. Moeite hebben met lezen en schrijven maakt kwetsbaar: je bent minder zelfredzaam en je mist belangrijke informatie. Kinderen met een taalachterstand hebben moeite om mee te komen op school.

Een goede taalontwikkeling vergroot kansen!  

Aanzet zet met verschillende programma’s in op taalstimulering en een goede taalontwikkeling voor kinderen en ouders.

In een aantal scholen en IKC’s biedt Aanzet gratis Nederlandse taalles voor ouders. We oefenen met ouders hoe zij een gesprek met de leerkracht kunnen voeren, we bespreken de nieuwsbrief of schoolapp en we praten over de activiteiten en educatieve voorzieningen in de wijk. Op deze manier betrekken we ouders bij de school en vergroten we hun zelfredzaamheid in de wijk.

Vanuit de VoorleesExpress lezen onze vrijwilligers twintig weken lang voor bij een gezin thuis. Kinderen krijgen plezier in lezen en leren nieuwe woorden. We inspireren ouders om ook zelf vaker voor te lezen en taalspelletjes te spelen met hun kind. Een bezoek aan de bibliotheek hoort erbij. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bieb. We zien hoe gemotiveerd ouders en kinderen zijn om de Nederlandse taal snel te leren. Dit zorgt voor mooie ontmoetingen bij gezinnen uit een andere cultuur.

Met onze Boekfiets brengen we (voor)leesplezier naar kinderen en ouders toe! De Boekfiets is een speciaal ontwikkelde bakfiets gevuld met kinderboeken, spelmaterialen en een muziekinstallatie. De Boekfiets rijdt naar scholen, peuteropvang, wijkcentra, bibliotheken, parken en speeltuinen om daar voor te lezen aan jonge kinderen (2-8 jaar) en hun ouders. We lezen voor met het magische vertelkastje, we zingen en dansen met de Boekfiets liedjes en oefenen samen de Boekfiets bewegingsversjes. Kinderen en ouders krijgen plezier in voorlezen en leren spelenderwijs nieuwe woorden.

In de peuteropvang en op de basisschool organiseert Aanzet het Peuterlab en Kleuterlab. Ouders en kinderen gaan samen aan de slag met proefjes en experimenten, passend bij een thema. Zo leren zij spelenderwijs nieuwe woorden. Vanuit de aanpak Thuis in Taal organiseert de Peuterlab professor van Aanzet de activiteiten. Ouders leren hoe ze ook thuis met hun kind kunnen spelen en nieuwe woorden kunnen leren.

Deze maand gaat ons nieuwe programma Samen Digi-TAAL van start bij tien scholen en 150 gezinnen in de regio. Vanuit Samen Digi-TAAL krijgen ouders van kleuters in groep 1 en 2 een iPad in bruikleen. Met de leerzame apps op de iPad kunnen zij thuis samen met hun kind oefenen met taal. Kleuters kunnen op de iPad ook luisteren en kijken naar de digitale voorleesboeken van Bereslim. Er komen elke maand nieuwe spelletjes en digitale prentenboeken op de iPad. Zo helpen we kleuters en ouders om vaardig te worden in de Nederlandse taal en zorgen we voor een goede start op de basisschool.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!