Nieuwsbericht
Aanzet in Schiedam

Aanzet in Schiedam

30-09-2019
Stichting Aanzet is actief in Schiedam! De peuterconsulenten van Aanzet gaan in Schiedam op huisbezoek bij peuters die een VVE indicatie van het CJG hebben gekregen. Ook coördineert Aanzet de VoorleesExpress in Schiedam. In de ouderkamer van OBS De Singel, locatie Buysballotsingel, en in basisschool De Peperklip organiseert de ouderkamerconsulent van Aanzet activiteiten, workshops en informatiebijeenkomsten voor ouders. Onze Boekfiets rijdt wekelijks naar de Bibliotheek Schiedam, locatie Singel om voorleesplezier te brengen bij kleuters en ouders van OBS De Singel. Vanaf dit jaar voert Aanzet het opvoedings- en onderwijsondersteuningsprogramma Samen Leren ook uit in Schiedam.

Samen met ouders en professionals creëren we kansen voor kinderen!

Peuterconsulenten

De peuterconsulenten van Aanzet gaan in Schiedam op huisbezoek bij peuters die een VVE indicatie van het CJG hebben gekregen. De peuterconsulenten van Aanzet informeren ouders over de educatieve voorzieningen in de wijk en stimuleren hen om hun kind aan te melden voor de peuteropvang. Peuters met een VVE indicatie mogen de peuteropvang op vier in plaats van twee dagdelen per week bezoeken om hun (taal)ontwikkeling te stimuleren. In de peuteropvang spelen peuters met andere kinderen en doen ontwikkelingsgerichte activiteiten en spelletjes. Zo leren ze spelenderwijs de Nederlandse taal. Dit vergroot hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan.

Lela's en Tanchi's

Vanuit Aanzet zijn er ook Bulgaarse ‘Lela’s’ en Antilliaanse ‘Tanchi’s’ (‘tantes’) actief in de wijk om Bulgaarse en Antilliaanse ouders te informeren en stimuleren bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Er worden regelmatig bijeenkomsten gestuurd om ouders te informeren, te ondersteunen en te verbinden met elkaar. We verwijzen ouders naar de educatieve instanties en voorzieningen in de wijk.

Op diverse manieren bieden we opvoedingsondersteuning aan ouders in Schiedam.

De VoorleesExpress

Aanzet coördineert de VoorleesExpress in Schiedam. Vrijwillige voorlezers komen twintig weken bij een gezin thuis om een uurtje voor te lezen. Ze vergroten het (voor)leesplezier en de woordenschat van kinderen en inspireren ouders om zelf ook vaker voor te lezen. Een bezoek aan de Bibliotheek Schiedam waar ouders hun kind gratis lid kunnen maken, hoort daar ook bij.

Aanzet in de ouderkamer

In de ouderkamers van OBS De Peperklip en in OBS De Singel, locatie Buysballotsingel, organiseert de ouderkamerconsulent van Aanzet activiteiten, workshops en informatiebijeenkomsten voor ouders. Zo vergroten we de ouderbetrokkenheid en komen ouders in contact met elkaar en met de school. De Boekfiets rijdt wekelijks naar de Bibliotheek Schiedam, locatie Singel om voorleesplezier te brengen bij kleuters en ouders van OBS De Singel.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Aanzet werkt nauw samen met de gemeente en met organisaties in de stad zoals de Bibliotheek Schiedam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Home-start, Mamacafé, Speel-o-theek Ikkie, Oost Pact Door, Dock Schiedam en alle onderwijs- en opvangorganisaties om ouders te bereiken, te ondersteunen in de opvoeding en te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind. Zo vergroten we samen de kansen en mogelijkheden voor kinderen.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!