Nieuwsbericht
Aanzet krijgt een nieuw logo

Aanzet krijgt een nieuw logo

20-04-2022
Aanzet verbindt werelden en bundelt krachten voor sterke wijken, waar talent je toekomst bepaalt en niet je achtergrond. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst.

Gelijke kansen vragen een ongelijke behandeling. Samen met de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, scholen en maatschappelijke partners werken we aan een wijkgerichte kansenaanpak die school, thuis en de wijk verbindt.

Bij deze ambitie past ons nieuwe motto en logo: Aanzet verbindt werelden! Lees in onze infographic hoe we in de komende jaren willen samenwerken aan gelijke kansen.

 

Proeftuinen

Aanzet probeert steeds meer maatwerk te leveren zodat de ondersteuning en begeleiding van kinderen en ouders nog beter aansluit bij hun behoeften, talenten en ontwikkelkansen. Daarom werken we met scholen en maatschappelijke partners aan proeftuinen, bedoeld om van te leren en om ervaringen op te doen.
 

Doe met ons mee!

Neem contact op met onze directeur-bestuurder Barbara Berkelaar en stuur een e-mail naar bestuur@stichtingaanzet.nl

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!