Nieuwsbericht
Aanzet lanceert platform PiT!

Aanzet lanceert platform PiT!

02-09-2019
Aanzet lanceert op maandag 7 oktober het kennis- en netwerk platform PiT! Aanzet wil in platform PiT! pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches van alle kinderopvangorganisaties in de regio verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren bij de invulling van hun rol. Door samenwerken en kennis delen kunnen we de kwaliteit van de kinderopvang behouden en verbeteren.
Leden van het platform PiT! komen vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt geleerd van experts op verschillende terreinen en is er volop ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.
  • Ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid
  • Vertaling van pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten
  • Signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten
  • Evaluatie en verbetering van pedagogisch beleid
  • Achterhalen van de coachingsbehoeften en opstellen van een coachingsplan
  • Coachen, ondersteunen en adviseren

De eerste bijeenkomst van platform PiT! vindt plaats op maandag 7 oktober van 9:00-12:00 uur, met aansluitend een netwerklunch, op het kantoor van Stichting Aanzet in Vlaardingen. Het thema van deze bijeenkomst is 'Wettelijke kaders in de praktijk'. Experts op dit gebied, Kanita Avdić en Henriëtte Schaapman, toezichthouders kinderopvang Gemeente Rotterdam delen hun kennis.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!