Nieuwsbericht
Aanzet op weg in een nieuw schooljaar

Aanzet op weg in een nieuw schooljaar

03-09-2020
Op donderdag 27 augustus vierden we met alle medewerkers van Stichting Aanzet bij de Buitenplaats in Vlaardingen de start van het nieuwe schooljaar. We presenteerden onze nieuwe projecten, maakten kennis met nieuwe collega’s en studenten, keken terug op een succesvolle jubileumeditie van de Vlaardingse Zomerschool en keken samen vooruit naar het nieuwe schooljaar.

Onderwijskansen vergroten

De Coronatijd in het vorige schooljaar heeft ons laten zien hoezeer ouders ons nodig hebben bij de taalontwikkeling en de opvoedings- en onderwijsondersteuning om samen de onderwijskansen van kinderen te vergroten. De vragen die we kregen van onze samenwerkingspartners, ouders die vertelden hoezeer ze ons misten; ze herinnerden er ons eraan hoe waardevol ons werk is. Links en rechts kregen we erkenning voor de online contacten, de telefoontjes, de werkmapjes, de huisbezoeken. Dit deed ons deugd. We hebben de veiligheid van onze routines losgelaten en - met vallen en opstaan - nieuwe praktijken geleerd om er te zijn voor ouders, peuteropvang en scholen. Deze praktijken nemen we mee in het nieuwe schooljaar.

Veiligheid voor alles

De coronamaatregelen vragen ook aan het begin van het nieuwe schooljaar veel aandacht. Tijdens de startdag hebben we besproken hoe we onze activiteiten in scholen en IKC's en bij gezinnen thuis in de komende tijd veilig kunnen vormgeven. Er is een corona-protocol opgesteld voor medewerkers die bijeenkomst met ouders organiseren in scholen en IKC's. Op een aantal locaties gaan we, in nauw overleg met de school, met kleine groepen ouders weer aan de slag met het Peuterlab, de ouderkamer en de Nederlandse taallessen. We vinden het fijn om ouders weer persoonlijk te ontmoeten, informeren en ondersteunen. Ook op het kantoor van Aanzet zijn de trainingsruimte en werkplekken ingericht om veilig te werken.

Nieuwe collega's en studenten

We maakten op de startdag kennis met onze nieuwe collega’s én met de nieuwe groep studenten van Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool. De studenten worden, in het kader van hun 3e-jaars stage voor de opleiding Social Work, ingezet bij het project Samen Leren. In de komende weken worden zij getraind op het kantoor van Stichting Aanzet. Daarna gaan zij op huisbezoek bij gezinnen die zijn aangemeld voor Samen Leren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

We kijken uit naar de volgende gebeurtenissen

  • Op 14 september gaan we met een enthousiaste groep ouders weer aan de slag met ons ‘duurzame leefstijl’ programma LiftjeLeven
  • Op 30 september krijgt Schiedam een ‘eigen’ Boekfiets en op 12 november organiseren we het Boekfiets café voor alle uitvoerders. Wist je dat de Boekfiets inmiddels door Zoetermeer, Gouda en over de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen rijdt?
  • Na de herfstvakantie gaan we bij twee scholen in Vlaardingen van start met het project Samen Digi-TAAL voor ouders van leerlingen uit groep 1.
  • De vernieuwing van de cursus Opvoeden & Zo in samenwerking met Preventief op Maat verloopt voorspoedig. Binnenkort kunnen we pilottrainingen geven, waarin het vernieuwde cursusmateriaal wordt uitgetest.
  • Op 5 oktober is er een nieuwe bijeenkomst van ons Platform PiT!
  • We bekijken hoe we de VVE conferentie in november tóch kunnen laten doorgaan. Wordt vervolgd!

Samen op weg in een mooi nieuw schooljaar!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!