Nieuwsbericht
Aanzet traint professionals om Samen Leren uit te voeren

Aanzet traint professionals om Samen Leren uit te voeren

09-07-2020
In de weken voor de zomervakantie trainen we in onze 'coronaproof' trainingsruimte, professionals van twee organisaties die de methodiek Samen Leren gaan uitvoeren in hun regio.

Samen Leren is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 4 van de basisschool. De Samen Leren begeleiders werken samen met ouders aan opvoedvaardigheden, zoals structuur bieden en grenzen stellen en aan onderwijsondersteunend gedrag.

Het doel van Samen Leren is om ouders vaardigheden aan te leren waarmee zij hun kind thuis goed kunnen begeleiden en ondersteunen om zo de schoolprestaties van hun kind te verbeteren.

Uitvoering en training
Stichting Aanzet voert Samen Leren uit in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Aanzet is samen met Frontlijn, onderdeel van de gemeente Rotterdam, eigenaar van de interventie Samen Leren. Aanzet traint professionals van andere organisaties om Samen Leren uit te voeren in de eigen regio. 

In de Samen Leren training worden de theorie en de uitgangspunten van Samen Leren toegelicht. De deelnemers oefenen met de praktische toepassing van de methodiek, met verdieping en supervisie en met het gebruik van de web app. 

Kwaliteitsborging en monitoring
Alle Samen Leren trajecten worden nauwkeurig geregistreerd met behulp van de specifiek daarvoor ontwikkelde web app. De web app maakt het mogelijk om de voortang van alle trajecten en behaalde resultaten realtime te monitoren. Voor elk gezin wordt het gehele Samen Leren traject vastgelegd: van aanmelding tot en met follow-up. Begeleiders registreren direct als zij op huisbezoek zijn op een tablet of laptop. Zo wordt hun tijd efficiënt benut. Ook de evaluaties van ouders en leerkrachten worden verwerkt.

Zowel monitoring per gezin als van het gehele project per stad is mogelijk. De effecten van de begeleiding worden zichtbaar en waar nodig kan bijgestuurd worden. Ook overall resultaten van meerdere steden over langer periodes worden geanalyseerd met behulp van de web app.

Doorontwikkeling
De interventie Samen Leren wordt in de komende periode door Aanzet en Frontlijn verder ontwikkeld op basis van:

• Kennis uit wetenschappelijk onderzoek 
• Praktijkkennis van uitvoerend professionals
• Praktijkkennis van ouders 

Kijk voor meer informatie over Samen Leren op samenleren.net/voor-professionals.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!