Pedagogisch medewerkers
Training

Allemaal taal

Werk je in de kinderopvang en voldoet je taalniveau niet aan het wettelijk verplichte niveau 3F? Met de speciaal ontwikkelde taalmethode Allemaal Taal bereik je snel het vereiste taalniveau.

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Doel
Het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers naar het vereiste niveau 3F.

Werkwijze
Om uw beginniveau te kunnen bepalen start de training met een instaptoets. Tijdens zestien bijeenkomsten in een groep van maximaal zestien deelnemers, krijg je les van een gediplomeerd docent. Na het behalen van de eindtoets ontvang je een certificaat.

Stichting Aanzet biedt organisaties ook maatwerktrajecten Allemaal Taal. We stemmen het traject af op het startniveau van de deelnemers.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!