Leerkrachten in het basisonderwijs
Begeleidingstraject

Begeleidingstraject Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een van de moeilijkste vaardigheden die kinderen op school leren. Kinderen kunnen een tekst lezen, maar niet goed begrijpen waar het over gaat. Dat is frustrerend en maakt het hun leesplezier er niet groter op.

Met het begeleidingstraject van Stichting Aanzet wordt het begrijpend leesonderwijs hoog op de agenda gezet en krijgen leerkrachten inzichten en passende methodes aangereikt. Vlot en begrijpend kunnen lezen brengt kinderen verder.

Bestemd voor
Leerkrachten in het basisonderwijs, intern-begeleiders en taalcoördinatoren.

Doel
Begrijpend leesonderwijs hoog op de agenda van de school zetten en optimale resultaten behalen.

Werkwijze
Het begeleidingstraject van Stichting Aanzet bestaat uit MT-overleggen, teambijeenkomsten en klassenconsultaties. Samen met de school en afhankelijk van de beginsituatie bepalen we het aantal afspraken.

Het begeleidingstraject volgt de cyclus van planmatig werken:
  • vaststellen van de beginsituatie
  • analyseren van deze gegevens
  • vaststellen van de gewenste situatie en doelen formuleren
  • vaststellen wat er nodig is om die doelen te bereiken
  • plan van aanpak opstellen
  • uitvoeren van plan van aanpak
  • evalueren plan van aanpak en vaststellen nieuwe toetsgegevens

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!