Intern begeleiders basisonderwijs
Begeleidingstraject

Begeleidingstraject Nieuwe taal- of leesmethode

Waar moet je op letten bij de invoering van een nieuwe taal- of leesmethode? En hoe zorg je ervoor dat er voldoende rendement wordt gehaald uit de nieuwe methode? Het is aan te bevelen te investeren in een zorgvuldige implementatie van de nieuwe methode.

Leesmethodes: 
Lijn 3
Estafette

Taalmethodes: 
Staal
Taal Actief 4
Peuter- en Kleuterplein

Bestemd voor
Intern begeleiders, taalcoördinatoren, leerkrachten van basisscholen.

Doel
De nieuwe methode op de juiste wijze invoeren zodat er optimaal wordt geprofiteerd van wat de methode te bieden heeft.

Werkwijze
In overleg worden meerdere teambijeenkomsten gepland waarin de volgende onderdelen van de methode aan bod komen:

  • Structuur en organisatie
  • Uitwerking leerlijnen
  • Toetsing en differentiatie
  • Evt. digibord en leerling software
  • Leren kennen van de methode

Daarnaast kunnen klassenconsultaties worden gepland. Het managementteam van de school speelt een belangrijke rol bij de aansturing en terugkoppeling.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!