Pedagogisch medewerkers en leerkrachten
Begeleidingstraject

Begeleidingstraject Ontwikkelingsgericht werken

Hoe laat je - als pedagogisch medewerker of als leerkracht - kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau? Welke spel- en onderzoeksactiviteiten kun je daarvoor inzetten? Aansluiten op de belevingswereld van kinderen en nieuwsgierig maken naar meer, dát is de basis van ontwikkelingsgericht werken.

Ontwikkelingsgericht werken is een educatieve methodiek gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met aandacht voor sociale activiteiten als samen spelen, samenwerken en leren van en met elkaar. Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Dit wordt gedaan door activiteiten en routines uit de echte wereld van de kinderen als spel vorm te geven. Om de spelontwikkeling van kinderen te stimuleren is vooral de interactiekwaliteit van belang. Hier wordt dan ook sterk op ingezet door pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuteropvang en leerkrachten in de onderbouw.

Doelen
  • ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling
  • kinderen helpen om te doen wat ze zelf willen en (bijna) kunnen
  • activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de leefwereld van kinderen
  • kinderen een stap verder helpen in hun ontwikkeling
  • bemiddelen tussen wat kinderen zelf belangrijk vinden (uitgaan van interesses en leefwereld) én wat nodig is voor een optimale ontwikkeling

Werkwijze
Een begeleidingstraject van minimaal twee jaar met bijeenkomsten en klassenconsultaties. In de praktijk en samen met collega’s, leert u kansen creëren en benutten met betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten.

Maatwerk?
Stichting Aanzet biedt maatwerktrajecten ontwikkelingsgericht werken, afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

Adviseur

Marian van der Pauw

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!