Leerkrachten in het basisonderwijs
Begeleidingstraject

Begeleidingstraject Technisch lezen

Kinderen die goed leren lezen profiteren meer van het aanbod op school en weten wat de wereld om hen heen te bieden heeft. Leerkrachten kennen het belang van goed leren lezen als geen ander. Onvoldoende vlot en vloeiend leren lezen belemmert niet alleen het leren op school, maar heeft ook een enorme impact op de buitenschoolse ontwikkeling van kinderen. Het begeleidingstraject van Stichting Aanzet geeft een nieuwe impuls aan het leesonderwijs voor nog betere resultaten.

Bestemd voor
Leerkrachten in het basisonderwijs, intern-begeleiders en taalcoördinatoren

Doel
Een nieuwe impuls geven aan het leesonderwijs met hogere opbrengsten als resultaat

Werkwijze
Het begeleidingstraject van Stichting Aanzet bestaat uit MT-overleggen, teambijeenkomsten en klassenconsultaties. Samen met de school en afhankelijk van de beginsituatie bepalen we het aantal afspraken.

Het begeleidingstraject volgt de cyclus van planmatig werken:
  • vaststellen van de beginsituatie
  • analyseren van deze gegevens
  • vaststellen van de gewenste situatie en doelen formuleren
  • vaststellen wat er nodig is om die doelen te bereiken
  • plan van aanpak opstellen
  • uitvoeren van plan van aanpak
  • evalueren plan van aanpak en vaststellen nieuwe toetsgegevens

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!