Pedagogisch medewerkers en leerkrachten

Workshop Bewegingsversjes

Met Bewegingsversjes werk je aan de woordenschat en help je jonge kinderen om hun spel rijker en gevarieerder te maken.

Je krijgt inspiratie en oefent met:

 • spelplezier en ontspanning uitlokken
 • fantasie prikkelen
 • taalontwikkeling stimuleren
 • kinderen laten spelen en oefenen in de omgang met elkaar

Een Bewegingsversje:

 • maakt kinderen vertrouwd met de klankpatronen en melodie van de (Nederlandse) taal;
 • bevat woorden uit de BAK lijst (Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters);
 • traint het auditief geheugen en de auditieve waarneming van kinderen;
 • zet kinderen aan tot bewegen;
 • moedigt kinderen aan tot fantasievol spelen;
 • geeft gezamenlijk spelplezier.

De woordenschat van kinderen wordt vergroot door:

 • een combinatie van versje en beweegspel
 • woorden te koppelen aan bewegingen
 • rijm, ritme en herhaling

Binnenkort plannen we een nieuwe datum voor de workshop Bewegingsversjes voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Je kunt je interesse alvast kenbaar maken.

De kosten bedragen € 150 per deelnemer.
Elke deelnemer ontvangt een boek met maar liefst vijftig Bewegingsversjes!


Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!