Nieuwsbericht
Kennisbijeenkomst Platform PiT!

Kennisbijeenkomst Platform PiT!

09-02-2022
Op maandag 21 februari organiseren we een bijeenkomst van Platform PiT! Het thema van deze kennisbijeenkomst is:

Handelingsgericht observeren en registreren


Levineke van der Meer is werkzaam bij De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Levineke vertelt hoe we handelingsgericht kunnen kijken naar beelden van professionals die meespelen in het spel van de kinderen en daarbij de 3 V’s inzetten, taal en interactie uitlokken en het spel verdiepen met de SLO doelen taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling.

Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches bij de invulling van hun rol.

Als lid van Platform PiT! neem je deel aan kennisbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven experts op verschillende terreinen een workshop of lezing. Er is ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Je wordt uitgenodigd voor de besloten LinkedIn groep van Platform PiT! waar je tips en kennis met elkaar kunt uitwisselen. Kortom, Platform PiT! is een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers.

Lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap in 2022 bedragen € 480* per persoon per jaar. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan losse kennisbijeenkomsten van Platform PiT! De kosten bedragen € 150* p.p. per bijeenkomst.

* Dit bedrag is BTW vrij. Aanzet is als onderwijsdienst aangesloten bij het CRKBO.
 

Meld je aan voor de kennisbijeenkomst van Platform PiT! via deze pagina

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!