Nieuwsbericht
Bijeenkomst Platform PiT! over pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Bijeenkomst Platform PiT! over pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

18-11-2020
Op maandag 30 november vindt de volgende bijeenkomst van Platform PiT! plaats. Het thema van deze kennisbijeenkomst is pedagogische kwaliteit in de kinderopvang.

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun rol.

Tijdens de kennisbijeenkomst op 30 november delen Dr IJsbrand Jepma, senior onderzoeker/adviseur bij Sardes en Simon Hay, pedagoog bij KindeRdam in Rotterdam, hun kennis over de educatieve kwaliteit van kinderopvang in Nederland en de rol van pedagogisch medewerkers.
Dr. IJsbrand Jepma, senior onderzoeker/adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes vertelt over de educatieve kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Hoe verwerven pedagogisch medewerkers de kennis, vaardigheden en het gedrag die nodig zijn om goed te functioneren? Dr. Jepma laat zien wat de invloed is van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers op de ontwikkeling van kinderen. Hij vertelt welke rol pedagogisch coaches vervullen bij het coachen van pedagogisch medewerkers en hoe dit van invloed is op de educatieve kwaliteit van de kinderopvang.

Daarna zal Simon Hay, pedagoog bij kinderopvangorganisatie KindeRdam en promovendus bij de Universiteit van Leiden vertellen over de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor voor de kinderopvangsector: Pedagogische praktijk in beeld. Deze PiB monitor geeft kinderopvangorganisaties een feitelijk inzicht in de pedagogische kwaliteit in de uitvoering.

Leden van Platform PiT! hebben een uitnodiging voor deze online bijeenkomst ontvangen. Kijk voor meer informatie op deze pagina en meld je aan.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!