Nieuwsbericht
Bijeenkomst Platform PiT! op 15 februari

Bijeenkomst Platform PiT! op 15 februari

21-01-2021
Op maandag 15 februari vindt de eerste online bijeenkomst van Platform PiT! in 2021 plaats. We gaan dieper in op de educatieve kwaliteit in de kinderopvang

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun rol.
In de bijeenkomst van Platform PiT! op 30 november jl. hebben twee sprekers, Dr IJsbrand Jepma en
Simon Hay, ons meer hebben verteld over de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang.

Tijdens de bijeenkomst van 15 februari gaan we dieper in op dit onderwerp. We bespreken de volgende zaken:
  • Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat de educatieve kwaliteit in de kinderopvang in Nederland ‘matig’ is. Is dit een probleem?
  • Met welke competenties hebben pedagogisch medewerkers moeite?
  • Welke manier(en) van coaching zijn effectief?
  • We kijken naar het coachplan van 2021. Op welke aspecten van het pedagogisch beleid ligt de nadruk? We kunnen elkaars coachplan bespreken en ervaringen delen.

Lidmaatschap

Leden van Platform PiT! nemen deel aan kennisbijeenkomsten, waarin experts op verschillende terreinen een workshop of lezing geven. Er is volop ruimte voor intervisie en kennis delen met collega’s van andere kinderopvangorganisaties.

Wil je lid worden van Platform PiT!? Lees meer informatie en meld je aan via deze link. En neem deel aan de online bijeenkomst van Platform PiT! op 15 februari 2021.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!