Nieuwsbericht
Boekfiets bewegingsversjes

Boekfiets bewegingsversjes

19-05-2020
Onze Boekfiets kan in de Coronatijd niet uitrijden naar locaties om voorleesplezier te brengen aan kinderen en ouders. Iedere week verschijnt op het YouTubekanaal van de Boekfiets een leuk bewegingsversje.

Kinderen en ouders kunnen thuis met de bewegingsversjes meedoen. Zo kunnen zij samen lekker bewegen en oefenen met taal.

TIP voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten: je kunt de video's ook in de peuteropvang of in de kleutergroepen gebruiken. 
Bekijk het Boekfiets bewegingsversje 1: de Krokodil uit het boek 'Ik zou wel een kindje lusten'. 

Bekijk het Boekfiets bewegingsversje 2: de Dierenboerderij.

Bekijk het Boekfiets bewegingsversje 3: het Moppereend dansje.

TIP: Je kunt je abonneren op het YouTubekanaal van de Boekfiets.  Hopelijk kunnen we er snel weer op huis met de Boekfiets om voorleesplezier te brengen aan kinderen en ouders in scholen, bibliotheken, peuteropvang, speeltuinen, wijkcentra en parken. 

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!