Nieuwsbericht
Boekfiets bewegingsversjes

Boekfiets bewegingsversjes

02-07-2020
Het tiende Boekfiets bewegingsversje gaat over de... Spin! Doe thuis mee met de Boekfiets bewegingsversjes. Zo kun je samen lekker bewegen en oefenen met taal.

TIP voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten: je kunt de video's ook in de peuteropvang of in de kleutergroepen gebruiken.
Boekfiets bewegingsversje 1: de Krokodil uit het boek 'Ik zou wel een kindje lusten'. 

 Boekfiets bewegingsversje 2: de Dierenboerderij.

Boekfiets bewegingsversje 3: het Moppereend dansje.

Boekfiets bewegingsversje 4: het Lammetje.

Boekfiets bewegingsversje 5: het Strand.

Boekfiets bewegingsversje 6: Superman!

Boekfiets bewegingsversje 7: de Ziekenauto!

Boekfiets bewegingsversje 8: de Tijger

Boekfiets bewegingsversje 9: de Olifant

Boekfiets bewegingsversje 10: de Spin

TIP: Je kunt je abonneren op het YouTubekanaal van de Boekfiets.  Hopelijk kunnen we er snel weer op huis met de Boekfiets om voorleesplezier te brengen aan kinderen en ouders in scholen, bibliotheken, peuteropvang, speeltuinen, wijkcentra en parken.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!