Nieuwsbericht
Bruggen bouwen tussen onderwijs en zorg

Bruggen bouwen tussen onderwijs en zorg

07-07-2021
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben besloten om alle vormen van jeugdhulp vanaf 1 januari 2023 bij één partij in te kopen. Met dit besluit zetten de gemeenten een belangrijke stap om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio te verbeteren.

Samenwerken aan kansengelijkheid

Aanzet maakt samen met het onderwijs werk van kansengelijkheid. “Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden - school, thuis en de wijk - is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen.” Bron: gelijkekansen.nl

Bruggen bouwen tussen onderwijs en zorg

Om het aanbod aan kansrijke interventies regionaal te versterken, te verbreiden en te verankeren zet Aanzet de komende jaren volop in op samenwerking vanuit het onderwijs. Een belangrijke pijler in deze samenwerking is: bruggen bouwen tussen onderwijs en zorg. Aanzet wil samen met onderwijs, opvang en de wijkteams investeren in preventie in jeugdhulp. Hierdoor geven we kinderen die extra ondersteuning nodig hebben meer kansen. Aanzet zet in op eigen kracht, netwerkversterking, vroegtijdig signaleren en verlagen van de drempel voor ouders voor het vragen en accepteren van hulp.

Lees in ons factsheet 'Samenwerken aan Kansengelijkheid' vanuit welke pijlers Aanzet de komende jaren met het onderwijs wil samenwerken aan kansengelijkheid voor alle kinderen.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!