Nieuwsbericht
BTW vrijstelling voor opleidingsaanbod voor professionals

BTW vrijstelling voor opleidingsaanbod voor professionals

01-04-2019
Stichting Aanzet is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Dat betekent dat ons trainingsaanbod voor professionals in opvang en onderwijs is vrijgesteld van BTW. We adviseren u graag!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!