Vacature
Coach Samen Leren

Coach Samen Leren

Algemene omschrijving

Ons programma Samen Leren richt zich op ouders van kinderen met achterblijvende schoolprestaties in groep één tot en met vier van de basisschool.

Samen Leren verhoogt de onderwijsprestaties van kinderen in achterstandswijken en daarmee hun verdere ontwikkelkansen door het aanleren van vaardigheden aan de ouders. Ouders leren tijdens huisbezoeken op laagdrempelige wijze vaardigheden aan die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. De vaardigheden liggen binnen de zone van naaste ontwikkeling van de ouder en worden middels ervaringsleren aangeleerd. De begeleider hanteert hierbij een oplossingsgerichte benadering en stemt af op de motivatie en situatie van de ouder(s).

Het begeleidingstraject kent de volgende fases: de afstemmingsfase, het werken aan doelen en de afronding. Gedurende het gehele traject wordt de Samen Leren informatiemap voor ouders ter ondersteuning ingezet. Er vinden afwisselend huisbezoeken plaats waarbij de schoolgaande kinderen wel en niet aanwezig zijn om aan alle fasen van ervaringsleren recht te kunnen doen.Ouders leren tijdens huisbezoeken op laagdrempelige wijze vaardigheden aan die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. De vaardigheden liggen binnen de zone van naaste ontwikkeling van de ouder en worden middels ervaringsleren aangeleerd.

De interventie Samen Leren is door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkend als theoretisch goed onderbouwd. Dit houdt in dat de interventie Samen Leren goed is beschreven en dat het aannemelijk is dat het gestelde doel kan worden bereikt.

Specifieke werkzaamheden van de Samen Leren coach:

 • Je gaat samen met je koppelpartner op huisbezoek bij gezinnen.
 • Je coacht ouders en je besteedt met ouders en kinderen aandacht aan thema’s als positieve stimulering, structuur bieden, grenzen stellen en het begeleiden en stimuleren van schoolse vaardigheden (onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie).
 • Je verzorgt naast de huisbezoeken ook interactieve bijeenkomsten in de ouderkamers van scholen.
 • Je legt en onderhoudt contacten met basisscholen, voorzieningen en instanties in de wijken.
 • Je registreert en verzamelt gegevens voor onderzoek in de digitale dossiers.
 • Je neemt deel aan en hebt input bij professionaliseringsmomenten en intervisie.
 • Je voert in overleg ook (coördinatie) werkzaamheden uit voor andere projecten/activiteiten van Stichting Aanzet zoals de VoorleesExpress en de oudergroepen.
 • In de afgelopen drie jaar is het project Samen Leren succesvol uitgevoerd in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. In het komende schooljaar hopen we nog meer gezinnen te ondersteunen.
 • Stichting Aanzet is mede-eigenaar van het programma Samen Leren en traint andere professionals om Samen Leren uit te voeren in hun regio.


Profiel

Stichting Aanzet zoekt derdejaars HBO studenten Social Work, SPH of Pedagogiek, die tenminste 3, bij voorkeur 4 of 5 dagen in de week beschikbaar zijn gedurende 12 maanden.  

Stage lopen bij Stichting Aanzet voor het project Samen Leren is echt iets voor jou, want jij…..

 • kunt je goed inleven in anderen en bent positief ingesteld;
 • staat stevig in je schoenen;
 • kunt goed schakelen;
 • bent leergierig en pro-actief ingesteld;
 • ziet mogelijkheden en kansen, in plaats van belemmeringen/problemen;
 • bent in staat om breed te signaleren/analyseren en methodisch te werken;
 • legt gemakkelijk de link van praktijk naar theorie en andersom;
 • kunt goed reflecteren op jezelf;
 • hebt kennis over grootstedelijke problematiek;
 • en houdt van een uitdaging!
Let op! Je kan als student worden ingezet in Schiedam, Maassluis en/of Vlaardingen. Het is handig als je over eigen vervoer en/of studenten OV-kaart beschikt.

Je ontvangt een stagevergoeding.

Solliciteren

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage waarin je intensief samen werkt met ouders en kinderen? Voel jij compassie voor mensen uit alle verschillende lagen en culturen van de bevolking? Ben jij flexibel en heb jij een “erop af!” benadering? Kun jij goed samenwerken met verschillende partijen? Wil jij onder goede begeleiding in gezinnen aan de slag? Solliciteer dan direct bij Stichting Aanzet! Mail je CV en korte motivatie naar: m.wapenaar@stichtingaanzet.nl

Meer informatie

Bel voor meer informatie naar Mandy Wapenaar (06-83206679) of bezoek de website www.samenleren.net

Reageer direct


Verstuur

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!