Nieuwsbericht
Corona maatregelen

Corona maatregelen

29-11-2021
Met ingang van 27 november gelden nieuwe coronamaatregelen. Aanzet houdt zich aan de algemene basisregels en sluit aan bij de coronamaatregelen die gelden in de kinderopvang en op scholen.
> We werken thuis. Als dat niet kan houden we anderhalve meter afstand op het werk.
> Alle groepsbijeenkomsten zijn online. Als dat niet kan verplaatsen we de bijeenkomst naar januari 2022.
> We komen op huisbezoek, passend binnen de coronaregels voor thuis en werk.

In verbinding met ouders

We vinden het belangrijk om in verbinding te blijven met ouders, de scholen en de opvang. Waar gewenst en mogelijk bieden we in de opvang en op scholen onze hulp om pedagogisch medewerkers en leerkrachten te ondersteunen.

We wensen alle ouders en onze collega's in onderwijs en opvang in de komende weken veel succes en bovenal: een goede gezondheid!

Wil je iets vragen?

Bel of mail ons:

Dieuwertje Roukema: 06-28329629 of d.roukema@stichtingaanzet.nl 
Nawal Al-baz: 06 - 46410624 of n.albaz@stichtingaanzet.nl 
Susan Kole: 06-28281797 of s.kole@stichtingaanzet.nl 
Barbara Berkelaar: 06-20233928 of b.berkelaar@stichtingaanzet.nl

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!