Nieuwsbericht
Corona protocol voor activiteiten Aanzet: veiligheid voor alles

Corona protocol voor activiteiten Aanzet: veiligheid voor alles

02-09-2020
Bij een aantal scholen en IKC's kunnen we in de komende weken met kleine groepen ouders weer starten met onze  ouderkamerbijeenkomsten, de Nederlandse taalles en/of het Peuterlab. We vinden het fijn om ouders weer te ontmoeten, informeren en ondersteunen!

Naast de coronamaatregelen en richtlijnen die gelden in de betreffende locatie, hanteren we een eigen protocol om onze bijeenkomsten, voor medewerkers en voor ouders, veilig te laten verlopen. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om dit protocol strikt op te volgen en om ouders aan te spreken wanneer zij zich niet aan de afspraken houden.

Werkwijze

 • Ouders melden zich via Whatsapp vooraf aan voor deelname aan een bijeenkomst. Er is een maximum aantal deelnemers per bijeenkomst. Ouders ontvangen via Whatsapp een bevestiging van deelname of, bij teveel aangemelde deelnemers, een afmelding.
 • Bij aankomst in de locatie: teken de presentielijst van de locatie en houdt 1,5 meter afstand van iedereen die je tegenkomt.
 • Voorbereiding: richt de ruimte in met zitplekken op 1,5 meter, open de ramen, reinig tafels en stoelen met hygiënische doekjes en zorg voor hand-desinfecteermiddel.
 • Ouders die zich hebben aangemeld, ontmoet je op een afgesproken plek buiten het schoolplein. Houd 1,5 meter afstand;
 • Ouders die zich niet vooraf hebben aangemeld, worden niet toelaten;
 • Bevraag ouders op corona-gerelateerde klachten. Bij twijfel en/of bij klachten kunnen ouders niet deelnemen aan de bijeenkomst: veiligheid voor alles!
 • Neem de afspraken door met ouders;
  • Ouders lopen te allen tijde onder begeleiding in de school, naar binnen en buiten en houden 1,5 m afstand;
  • Bij binnenkomst in de ruimte: desinfecteer de handen;
  • Ouders vullen de presentielijst in (naam en telefoonnummer);
  • Iedereen blijft tijdens de bijeenkomst op de eigen plaats zitten;
  • Meegebracht eten en drinken kunnen niet worden genuttigd;
  • Ouders kunnen alleen bij hoge nood gebruik maken van het toilet en geven dit vooraf aan bij de begeleider;
 • Na afloop van de bijeenkomst: begeleid ouders snel en met 1,5 meter afstand, naar buiten;
 • Bij niet houden aan de afspraken, wordt de deelnemer 1x aangesproken. Bij herhaling wordt de deelnemer uitgesloten van deelname en naar buiten begeleid.
 • Bij wisseling en na afloop van bijeenkomsten: reinig tafels en stoelen met hygiënische doekjes, sluit de ramen en breng de ruimte in de ‘oude’ staat terug;
 • Mail de presentielijst aan de directeur van de locatie.

Update 2 oktober: bij het verplaatsen binnen de locatie dragen medewerkers van Aanzet een mondkapje. Dit vragen we ook van ouders die meedoen aan onze activiteiten.

Wij vertrouwen erop dat we met deze werkwijze onze bijeenkomsten, voor medewerkers en voor ouders, op een veilige manier kunnen organiseren.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!