Nieuwsbericht
De Boekfiets rijdt naar Schiedam!

De Boekfiets rijdt naar Schiedam!

13-09-2019
Na een succesvolle introductie van de Boekfiets in Vlaardingen, gaat de Boekfiets het land in! Vanaf dinsdag 24 september tot de kerstvakantie rijdt de Boekfiets iedere dinsdagochtend naar de bibliotheek, locatie Singel 24 in Schiedam. De kleuters van OBS De Singel en hun ouders mogen bij de Boekfiets luisteren en kijken naar een mooi verhaal. OBS De Singel en de bibliotheek willen op deze manier de taalontwikkeling van de kinderen stimuleren waardoor hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan vergroot worden.
Op dinsdagochtend 24 september vieren we de feestelijke start van de Boekfiets in Schiedam met een voorleesfeestje in de bibliotheek. Alle kleuters van OBS De Singel, locatie Singel 5 en hun ouders zijn uitgenodigd om mee te doen en meteen kennis te maken met deze bibliotheeklocatie. De verhalen bij de Boekfiets sluiten aan op de thema’s in de klas. Een mooie samenwerking tussen OBS De Singel, de Bibliotheek Schiedam en Stichting Aanzet om voorleesplezier aan kinderen en ouders over te brengen. Deze activiteit zal bij gebleken succes in 2020 worden voortgezet.

Voorleesplezier

De Boekfiets is een speciaal ontwikkelde bakfiets gevuld met kinderboeken, spelmaterialen en een muziekinstallatie. De Boekfiets rijdt uit naar scholen, peuteropvang, wijkcentra, bibliotheken en speeltuinen om voor te lezen aan jonge kinderen en hun ouders. Er worden boeken voorgelezen, liedjes gezongen en ( beweeg)spelletjes gedaan met kinderen en ouders. Zo wordt het (voor)leesplezier op een nieuwe en leuke manier overgebracht aan jonge kinderen en hun ouders. Dit sluit goed aan bij de Bibliotheek op School die al enkele jaren door de Bibliotheek Schiedam wordt uitgerold op vrijwel alle Schiedamse scholen.

Taalachterstand voorkomen

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Als je moeite hebt met lezen en schrijven bestaat de kans dat je meer moeite heb op school en later minder snel een baan vindt. Daarnaast kun je problemen ervaren met gezond leven en  met bijvoorbeeld je geldzaken. Taal maakt je sterk! Leesplezier helpt mee aan een goede taalontwikkeling en woordenschat van kinderen. Ouders spelen daarbij een belangrijke rol.  

Vrijwilligers gezocht!

Stichting Aanzet is op zoek naar vrijwilligers voor de Boekfiets. Lijkt het je leuk om er met de Boekfiets op uit te gaan om voor te lezen aan kinderen en ouders? Meld je dan en/of kijk voor meer informatie op de website www.boekfiets.nl Ook de Bibliotheek Schiedam is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun expertise willen inzetten. Je kunt daarvoor contact opnemen met mevr. A. Meeder via ameeder@debibliotheekschiedam.nl

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!