Nieuwsbericht
Elk kind verdient gelijke kansen

Elk kind verdient gelijke kansen

24-06-2021
Barbara Berkelaar, directeur van Aanzet vertelt in de Informatiekrant Zorg en Ondersteuning die volgende week in de gemeente Schiedam verschijnt, waarom zij gelijke kansen voor kinderen als een maatschappelijk opdracht aan de samenleving ziet.

"Onze visie is dat elk kind gelijke kansen verdient. We kennen allemaal de uitdrukking van vroeger: Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje'. Helaas is het nog steeds zo dat het inkomen, het opleidingsniveau en de etniciteit van ouders bepalend zijn voor het schoolsucces van kinderen. Het blijkt niet eenvoudig dit te veranderen. Er is dus kansenongelijkheid in het onderwijs. Zo blijven ook ongelijke kansen op de arbeidsmarkt bestaan.
We hebben een gedeelde maatschappelijke opgave om iedereen in onze samenleving gelijke kansen te bieden. Dit vraagt een andere mindset. De Nederlandse bril voor diversiteit, integriteit en inclusie moet af. Om gelijkwaardige posities te creëren moeten we kinderen benaderen vanuit hun talenten en kwaliteiten. Niet alleen het onderwijs en de gemeenten hebben hierin verantwoordelijkheid. Ook maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en vooral ook ouders zelf kunnen het voortouw nemen om het onderwijs een handje te helpen. Die extra handen zijn hard nodig!"

Lees het volledige interview

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!