Ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten
Coaching en opvoedingsondersteuning

Familieklas

De Familieklas is een methodiek voor kinderen met afwijkend gedrag en/of leerwegondersteunende behoeften. De Familieklas brengt drie pijlers bij elkaar: het kind, de ouders en de pedagogisch medewerker en/of leerkracht in het IKC of op school.

Driehoek ouder-kind-pedagogisch medewerker / leerkracht
In de veilige omgeving van het IKC / de school werken ouders, het kind en de pedagogisch medewerker en/of de leerkracht samen, onder begeleiding van een kindercoach, gedragsspecialist en/of gezinscoach, bijvoorbeeld aan impulsbeheersing en concentratie bij het kind en/of opvoedingsverlegenheid bij ouders.

Het kind leert omgaan met zijn of haar eigen kenmerken en de ouders, pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten leren omgaan met de kenmerken van het kind. De ouders leren door middel van spel-therapeutische activiteiten hun kind steeds beter kennen en begeleiden. Doorgaans wordt op deze wijze een verwijzing naar cluster 4 onderwijs voorkomen.

Samenwerkingsverband
De Familieklas is een samenwerkingsverband tussen de school/het IKC, SWV Onderwijs Dat Past, Minters, Stichting Horizon, Stichting Aanzet en de gemeente Vlaardingen.

In schooljaar 2018/2019 draait een Familieklas bij IKC De Ark.

Adviseur

Jennifer Timmer

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!