Nieuwsbericht
Feestelijke afsluiting Samen Digi-TAAL bij Avonturijn

Feestelijke afsluiting Samen Digi-TAAL bij Avonturijn

23-06-2021
Vanmorgen vierden we bij basisschool Avonturijn met de kleuters en ouders die hebben meegedaan aan Samen Digi-TAAL de feestelijke afsluiting van het project. De kinderen en ouders keken en luisterden bij de Boekfiets naar een mooi vehaal dat Kirsten voorlas. De kinderen kregen een certificaat. Met de ouders keken we terug op een leerzame periode, waarin zij met hun kind hebben geoefend op de iPad.

Oefenen met de iPad

Vanuit Samen Digi-TAAL krijgen ouders van kleuters in groep 1 en 2 een iPad in bruikleen. Met de leerzame apps op de iPad kunnen zij thuis samen met hun kind oefenen met taal. Kleuters kunnen op de iPad ook luisteren en kijken naar de digitale voorleesboeken van Bereslim. Er komen elke maand nieuwe spelletjes en digitale prentenboeken op de iPad. Dat kunnen we centraal aansturen. We zien ook hoeveel ouders en kinderen samen oefenen op de iPad.

Zo helpen we kleuters en ouders om vaardig te worden in de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling is de basis voor het vergroten van kansen in het onderwijs! 

We introduceerden Samen Digi-TAAL in oktober 2020 bij basisschool Avonturijn en IKC De Wereldwijzer in Vlaardingen. Met financiële steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan Samen Digi-TAAL in schooljaar 2021-22 worden aangeboden vanuit tien scholen aan driehonderd gezinnen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!