Nieuwsbericht
Goed met geld, goed met groen en goed in je vel - LiftjeLeven

Goed met geld, goed met groen en goed in je vel - LiftjeLeven

16-10-2019
Stichting Aanzet organiseert de cursus LiftjeLeven dit schooljaar in verschillende wijken in Vlaardingen. De Universiteit Maastricht heeft onderzocht in hoeverre het Liftjeleven programma invloed heeft op de leefstijl en duurzaamheid van de deelnemers. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen Liftjeleven zien als een verrijkende ervaring. Ze kunnen beter met geld omgaan, zijn meer tevreden over het leven en zichzelf en zeggen een gezonder, milieuvriendelijker en socialer leven te leiden.
Jeanine Schreurs, directeur van stichting LIFT, is heel tevreden over de uitkomst van het onderzoek. ‘Ik werd er blij van te lezen dat mensen het een verrijkende ervaring vonden. Dat was ook mijn intentie toen ik het programma bedacht: ik wilde dat het werken aan financiële problemen een positieve ervaring zou zijn; een change for the better.’

Deelnemer: "Ik heb een boost in zelfvertrouwen gekregen."

De onderzoekers vroegen de geïnterviewden ook naar kritiekpunten. Sommige oud-deelnemers vonden dat begeleiders zich beter aan het onderwerp moeten houden en hun tijd beter moeten verdelen over de groepsleden. Jeanine Schreurs herkent dit. ‘Het is lastig voor begeleiders om iedereen evenveel aandacht te geven. Soms zijn er mensen met grote problemen. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Maar je moet er ook voor zorgen dat je de andere deelnemers niet te kort doet. We gaan begeleiders hierop meer coachen en ook in de training zullen we er meer aandacht aan besteden.'

Deelnemer: "Er wordt echt naar je geluisterd en er is een heel fijne sfeer."

Het Liftjeleven programma is ontwikkeld om een duurzame en gezonde leefstijl te bevorderen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen voornamelijk om financiële redenen deelnemen. Jeanine Schreurs: ‘Een duurzaam leven begint met goed met geld omgaan. Doordat je zorgvuldig moet zijn met je geld, ga je zorgvuldig om met energie, met kleding, met voedsel – Die grondhouding is essentieel voor duurzaamheid. Als je financieel uit balans bent, werkt dat ook door op andere vlakken. Wil je die balans herstellen, dan moet je op de drie pijlers “goed met geld”, “goed met groen” en “goed in je vel” aan de slag gaan. Uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat het écht zo kan werken en met die conclusie zijn we heel tevreden.’

Deelnemer: "Ik ben meer op duurzame en milieubewuste keuzes gaan letten."

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!