Nieuwsbericht
Gordon training 'Effectief omgaan met kinderen in de kinderopvang'

Gordon training 'Effectief omgaan met kinderen in de kinderopvang'

15-07-2020
In de afgelopen weken gaven we de Gordon training ‘Effectief omgaan met kinderen in de kinderopvang’ aan pedagogisch medewerkers die werken in de buitenschoolse opvang bij een kinderopvangorganisatie in Beverwaard.
Effectief communiceren
We communiceren allemaal. En toch komt niet alles over zoals je bedoelt. Communicatie is van groot belang in de opvoeding van kinderen: thuis, in de kinderopvang en op school. Hoe je praat en hoe je luistert heeft veel invloed op het gedrag van kinderen. Respectvol communiceren geeft kinderen een goed voorbeeld. Bovendien ondersteunt het hun zelfvertrouwen, welbevinden en sociale contacten.

Tijdens de Gordon-trainingsbijeenkomsten bespreken en oefenen we met elkaar hoe je dit effect kunt bereiken:
  • Hoe stel je grenzen?
  • Hoe ben je duidelijk?
  • Hoe laat je aan kinderen merken dat je echt luistert?
  • Hoe ga je om met ruzies tussen kinderen onderling en met onaanvaardbaar gedrag van kinderen?
Gordon vaardigheden
In tien bijeenkomsten nemen we de deelnemers stap voor stap mee in de Gordon-vaardigheden. Al na de eerste bijeenkomst vertelden deelnemers dat ze zich meer bewust zijn van hun eigen communicatie.

“Eigenlijk oordeelde ik heel snel over de kinderen maar nu kijk ik meer naar hun gedrag.”

”Ik geef snel adviezen in plaats van dat ik eerst luister naar wat er echt aan de hand is!”

“Ik merk dat de kinderen beter naar mij luisteren omdat ik nu duidelijker met hen communiceer”

Aan het eind van de training ontvangen alle deelnemers een landelijk Gordon certificaat.

Gordon trainingen
Stichting Aanzet heeft gecertificeerde Gordon trainers die aan ouders en professionals in onderwijs en opvang Gordon trainingen kunnen geven. Wil je als ouder, als leerkracht of als pedagogisch medewerker meer weten over de Gordon trainingen van Stichting Aanzet? Bekijk ons aanbod van Gordon trainingen.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!