Pedagogisch medewerkers
Gordontraining

Gordontraining Communiceren met baby's

De Gordon-babytraining heeft als basis de methode van Thomas Gordon. Deze methode staat voor respectvolle communicatie en positief, sensitief contact.

Specifiek aan de baby-training is dat de vertaalslag is gemaakt van de Gordon-communicatievaardigheden naar de communicatie met baby’s. De training sluit aan op de interactievaardigheden van het NCKO en gaat ook in op de babypedagogiek, zoals de rol van hechting, stress, de mijlpalen in de ontwikkeling. De training maakt daarbij gebruik van het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

Bestemd voor
pedagogisch medewerkers, pedagogisch stafmedewerkers en coaches en leidinggevenden in de kinderopvang.

Doel
De pedagogisch medewerker en baby’s hebben een plezierige en evenwichtige relatie. Hierdoor wordt de veilige hechting, de zelfwaardering, het zelfvertrouwen en daarmee de ontwikkelkansen van de baby bevorderd.

Inhoud en opbouw
Bijeenkomst 1: De competente baby
Bijeenkomst 2: Communiceren met baby’s
Bijeenkomst 3: De ontwikkeling van de baby
Bijeenkomst 4: Sensitief omgaan met baby’s
Bijeenkomst 5: It takes a village to raise a child: samenwerken met ouders en andere zorgprofessionals

Elke bijeenkomst bevat theorie, ervaringsoefeningen, bespreken van eigen filmfragmenten, discussie, lees- en praktijkopdrachten. De training omvat vijf bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast krijgt de deelnemer praktijkopdrachten. De totale studiebelasting is 20 uur per week

Resultaat
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Deelnemers moeten alle onderdelen afgerond te hebben om voor het erkende certificaat in aanmerking te komen. 

De training is erkend door het FCB (arbeidsmarktfonds) en daarmee goedgekeurd voor de CAO-kinderopvang.

Adviseur

Marian van der Pauw

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!