Leerkrachten in het basisonderwijs
Gordontraining

Gordontraining Effect!

Helder en effectief communiceren met leerlingen is een basisvoorwaarde voor het bereiken van de gewenste resultaten in het onderwijs. Met Effect!, de enige geautoriseerde Gordontraining voor leerkrachten in het basisonderwijs, leer je de benodigde vaardigheden.

Bestemd voor
Leerkrachten in het basisonderwijs

Doelen
  • vergroten van communicatieve vaardigheden van leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen
  • meer optimale onderwijs- en leertijd beschikbaar hebben door problemen op een resultaatgerichte manier aan te pakken of zelfs te voorkomen

Werkwijze
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur, elk met een specifiek thema:

Uitgangspunten van de Gordonmethode
  • de leerling heeft een probleem: luisteren en helpen
  • de docent heeft een probleem: confronterende ik-boodschappen
  • problemen voorkómen en schakelen
  • systematisch problemen oplossen
  • omgaan met waarde-botsingen

Na afloop van de training ontvangt u een landelijk erkend Gordon® certificaat.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!