Pedagogisch medewerkers
Gordontraining

Gordontraining Effectief omgaan met ouders in de kinderopvang

Hoe voer je een gesprek met de ouders van een lastige peuter? Hoe houd je ouders adequaat op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind?

Met de vaardigheidstraining volgens de methode van dr. Thomas Gordon leren pedagogisch medewerkers hoe zij effectief kunnen communiceren met ouders. Een goede samenwerking met ouders is van groot belang voor het gevoel van veiligheid en welbevinden van het kind dat je begeleidt. Een goede samenwerking begint met effectieve communicatie. Tijdens de training leer je respectvol, assertief en effectief communiceren met ouders.

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Doelen
Door effectieve communicatie zorgen pedagogisch medewerkers voor:
  • een goed contact met ouders en een goede samenwerking ten behoeve van het kind
  • inzicht in en betrokkenheid bij het opvoeden in de groep
  • betrokkenheid van ouders bij het Kindcentrum
  • respect voor diversiteit


Werkwijze
De training bestaat uit vier dagdelen, elk met een specifiek thema:
  • het gedragsraam
  • communiceren als er geen problemen zijn
  • communiceren als de ouder een probleem heeft
  • communiceren als de pedagogisch medewerker een probleem heeft

Adviseur

Marian van der Pauw

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!