Nieuwsbericht
Hans Hagen inspireert deelnemers tijdens VVE conferentie

Hans Hagen inspireert deelnemers tijdens VVE conferentie

07-11-2019
Op woensdag 6 november 2019 organiseerde Stichting Aanzet de jaarlijkse VVE conferentie met het thema 'VVE... vertel je mee?' Ruim zeventig pedagogisch medewerkers en leerkrachten van diverse opvang- en onderwijsorganisaties, die werken met voor- en vroegschoolse educatie waren aanwezig in de Burgerzaal in het Oude Stadhuis van de Gemeente Vlaardingen. Zij luisterden naar een inspirerende lezing van kinderboekenschrijver Hans Hagen en namen actief deel aan workshops.

Kansen vergroten met VVE

Wethouder Jacky Silos opende de VVE conferentie. Zij sprak haar trots en waardering uit voor de pedagogisch medewerkers en leerkrachten die dagelijks met voor- en vroegschoolse educatie peuters en kleuters stimuleren in hun ontwikkeling. “In Vlaardingen bereiken we, zeker in vergelijking met andere steden, enorm veel peuters met een dreigende taalachterstand. De peuterconsulenten van Aanzet begeleiden ouders van peuters met een VVE indicatie, bij het aanmelden van hun peuter voor de peuteropvang. Zij informeren hen ook over de educatieve voorzieningen in de wijk. Zo werken we in Vlaardingen met professionals van diverse organisaties samen aan het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen en vergroten we hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan.”

VVE… vertel je mee?

Stichting Aanzet organiseerde de jaarlijkse VVE conferentie dit jaar voor de vierde keer. In de afgelopen jaren stonden de thema’s spelen, ontdekken en bewegen in de VVE centraal. Dit jaar was het thema ‘VVE… vertel je mee?’ Kinderboekenschrijver Hans Hagen gaf een inspirerende lezing over de kracht van verhalen vertellen met poëzie. Hij vertelde hoe het wereldberoemde gedicht ‘Liefste’ is ontstaan, liet deelnemers ademloos luisteren naar het geluid van een zeepbel die knapt, liet ze oor aan oor naar elkaars gedachten luisteren en nam hen mee in de belevingswereld van kinderen.

Diverse workshops

Na de lezing konden de deelnemers een inspirerende workshop volgen. Hans Hagen gaf praktische tips hoe je met jonge kinderen aan de slag kunt gaan met poëzie. Met Ernst Weerstra oefenden deelnemers met het vertellen van een authentiek en beeldend verhaal, o.a. met stem, mimiek, gebaren en met passie. Bij de Boekfiets konden deelnemers ervaren hoe het voorlezen van een boek met een Kamichibai vertelkastje, kinderen meezuigt in een verhaal. Marlies Greve liet deelnemers oefenen met het kaartspel “Speel het verhaal” waarmee je op een gestructureerde manier een verhaal bedenkt dat je met kinderen kunt spelen.

Tijdens de workshops was er volop gelegenheid voor de deelnemers om hun ervaringen en tips met elkaar te delen: de kracht van samenwerken in de VVE! Zoals een van de deelnemers de middag samenvatte: “Verhalen vertellen is best wel moeilijk, maar deze oefeningen en tips geven kriebels om ermee aan de slag te gaan.” Kortom, een geslaagde VVE conferentie met volop inspiratie voor professionals om met het vertellen van verhalen en gedichten in de peuteropvang en het onderwijs aan de slag te gaan.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!