Nieuwsbericht
Het regent diploma's

Het regent diploma's

29-01-2020
Op 27 januari ontvingen 27 pedagogisch medewerkers van UN1EK onderwijs en opvang en Wijzer in Opvang en Onderwijs en hun VVE certificaat. Zij hebben de opleiding Startblokken van Basisontwikkeling bij Stichting Aanzet gevolgd en met succes afgerond. Ze zijn nu gecertificeerd om met voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang te werken. 

Stichting Aanzet biedt VVE opleidingen op maat: VVE totaal.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!