Nieuwsbericht
Het regent VVE diploma's

Het regent VVE diploma's

23-09-2020
Vanmorgen vierden we de feestelijke diplomauitreiking met pedagogisch medewerkers die de opleiding VVE totaal bij Stichting Aanzet hebben gevolgd. Zij ontvingen het landelijk erkende VVE-Certificaat 'Startblokken van Basisontwikkeling' en zijn nu gecertificeerd om te werken met voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang.
De trainingsbijeenkomsten werden vlak voor de coronacrisis afgerond. Het eindgesprek met alle pedagogisch medewerkers vond plaats via Zoom. We zijn enorm trots op deze gemotiveerde groep pedagogisch medewerkers van UN1EK onderwijs en opvang, Wijzer in Opvang en Onderwijs en Bambinoos kinderopvang. 

VVE Totaal

De opleiding bestaat uit drie modules:
1: Startblokken;
2: Observeren en registreren;
3: Planmatig werken en communiceren met ouders.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
  • de betrokkenheid van kinderen vergroten
  • een betekenisvol en gericht aanbod ontwerpen en aanbieden
  • samen met kinderen activiteiten uitvoeren
  • reflecteren op eigen handelen en plannen maken
  • systematisch observeren en registreren
  • communiceren met ouders en kinderen
  • kinderen begeleiden in ‘de zone van naaste ontwikkeling’
  • planmatig pedagogisch handelen om kinderen met sociaal-emotionele problemen te begeleiden

De gelukkige PM'er

Bij de uitreiking van de certificaten kregen de deelnemers het boekje 'De gelukkige PM'er' cadeau. In dit boekje staan tips en inspiratie om het dagelijks werk van de pedagogisch medewerkers leuk en inspirerend te maken.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!