Nieuwsbericht
Het schooljaar is van start!

Het schooljaar is van start!

30-08-2021
De startdag van Aanzet stond afgelopen vrijdag in het teken van ontmoeten, verbinden en zelfsturing. We maakten kennis met onze nieuwe collega’s en studenten.

Een warm welkom aan onze nieuwe projectmanagers / MT leden Susan Kole en Dieuwertje Dorothy Roukema. Kimberley Kornelisse is gestart bij Aanzet als allround ouderconsulent.
Vol enthousiasme en energie gaan we van start in een nieuw schooljaar! In de peuteropvang, in scholen en IKC’s en bij gezinnen thuis ontmoeten we binnenkort weer ouders en kinderen: in de ouderkamers en de Peuterlabs en Kleuterlabs, met de Boekfiets en de VoorleesExpress en vanuit onze programma’s o.a. LiftjeLeven, Samen Leren, Samen Digi-TAAL en Instapje Opstapje.

De proeftuin

In vijf scholen en IKC’s starten we in september met de proeftuin. Vanuit een gedeelde visie en een gezamenlijk plan van aanpak werken we samen aan kansengelijkheid voor alle kinderen, met een aanvullend aanbod gericht op taalstimulering, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning.

In september starten een nieuwe groep pedagogisch medewerkers met de VVE opleiding bij Aanzet. We kijken ook uit naar de eerste bijeenkomst van Platform PiT! op 13 september en de VVE conferentie met het thema ‘VVE, neem media mee’ op 3 november.

We wensen onze collega’s in opvang en onderwijs en alle ouders en kinderen een goede start in een mooi nieuw schooljaar!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!