Nieuwsbericht
Kennisbijeenkomst Platform PiT! over Executieve functies

Kennisbijeenkomst Platform PiT! over Executieve functies

08-07-2021
Op maandag 13 september vindt de volgende kennisbijeenkomst van Platform PiT! plaats.

Nanneke van Lokven van Bazalt geeft een online workshop over Executieve functies.

Op school, in de kinderopvang, tijdens het buitenspelen of thuis; het brein gebruikt op elk moment van de dag geavanceerde vermogens om activiteiten te organiseren, te focussen en om impulsen onder controle te houden. Deze vermogens noemen we executieve functies.

Kinderen die sterke executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen handelen. Dit draagt bij aan een zeker en competent gevoel. Het is daarom van belang dat dit al vroeg ontwikkeld wordt. Ook peuters en kleuters zijn hiermee al veel bezig. Wanneer een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de ontwikkeling of (in een later stadium) verminderde schoolprestaties.

Hoe ga je hiermee om als pedagogisch medewerker of als pedagogisch coach? In de interactieve workshop komt de theorie over executieve functies aan bod. Aan de hand van voorbeelden, filmbeelden en materiaal leer je welke executieve functies er zijn en maak je de vertaalslag naar jouw praktijk.

Platform PiT! is een waardevol kennis- en netwerkplatform voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang. Als lid van Platform PiT! neem je deel aan kennisbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven experts op verschillende terreinen een workshop of lezing. Er is ruimte voor kennisuitwisseling en intervisie met andere leden van Platform PiT! Meld je aan bij Platform PiT!

Leden van Platform PiT! ontvangen via e-mail een uitnodiging en link om deel te nemen aan de online kennisbijeenkomst op 13 september. 

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!