Pedagogisch medewerkers
Training

Training Kijk, observatie en registratiemodel

Als pedagogisch medewerker herken je specifiek gedrag van kinderen en weet je hoe te reageren. Met het observatie- en registratiemodel KIJK! ben je nog beter in staat om je aanbod te laten aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Met KIJK! leer je de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Het volgen van de ontwikkeling, signaleren van eventuele (dreigende) achterstanden en kind- en ontwikkelingsgericht werken sluiten zo perfect op elkaar aan.

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang

Doelen
  • de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen door observatie en registratie
  • bepalen van ontwikkelingsbehoeften
  • ontwerpen van een beredeneerd aanbod


Werkwijze
Tijdens de training ontdek je het belang van basisgegevens van ontwikkeling, hoe deze te observeren en registreren. Je leert werken met de ontwikkelingslijnen en rapporten lezen en analyseren. Ook leer je werken met de online module KIJK! Deze is web based waardoor observeren en registreren niet meer gebonden is aan plaats, tijd en mee te nemen papierwerk.

Op maat?
Stichting Aanzet biedt maatwerktrajecten Kijk! aan. Afgestemd op de vraag van de opdrachtgever en aansluitend bij het niveau van de deelnemers.

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!