Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang
Training

Training Knap lastig!

Wat ís lastig gedrag? Hoe ontdek je de juiste aanpak voor kinderen die het spelplezier van anderen opzettelijk lijken te verstoren? Tijdens de training Knap Lastig krijg je extra handvatten aangereikt om ook minder gemakkelijke kinderen goede opvang te bieden.

Bestemd voor
Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang

Doel
Aanreiken van extra handvatten om álle kinderen in een BSO een veilige en uitdagende opvang te bieden, ook kinderen die als lastig worden ervaren.

Werkwijze
De tweewekelijkse training bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur, met veel aandacht voor praktijksituaties. Het boek Tis knap lastig! van Josette Hoex vormt de basis voor de theorie, waarbij de vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang het vertrekpunt zijn bij het zoeken naar passend aanbod.

Onderwerpen die aan bod komen:
  • hoezo, knap lastig?
  • interactie tussen groepsleiding en kind
  • omgang in de groep en conflicthantering
  • inrichting groepsruimtes en spelmateriaal
  • dagplanning en activiteitenaanbod
  • samenwerken met ouders, uitwisselen en afstemmen

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!