Nieuwsbericht
Lift je Leven met Aanzet

Lift je Leven met Aanzet

Deze week vierden we de afsluiting van het programma Lift je Leven in Vlaardingen Holy. De deelnemers aan Lift je Leven in Vlaardingen Holy vormden een bijzondere groep dames die twee à drie jaar geleden vanuit Syrie naar Nederland zijn gekomen. Ondanks een 'rugzak vol bagage' hebben deze dames in de afgelopen twaalf weken grote persoonlijke stappen gemaakt!
Het programma Lift je leven activeert mensen om zelf aan de slag te gaan met een duurzame leefstijl. Bij de start van het programma schrijven deelnemers op wat zij graag willen veranderen of bereiken op het gebied van financiën, gezondheid en/of een duurzaam milieu. De deelnemers én cursusleiders leggen zichzelf taken en huiswerk op en geven elkaar feedback en tips.

Persoonlijke stappen

De deelnemers aan Lift je Leven in Vlaardingen Holy hebben in de afgelopen twaalf weken grote persoonlijke stappen gemaakt zoals:

Hanaa, een alleenstaande moeder met 7 kinderen waaronder een gehandicapte volwassen dochter. Hanaa leefde op pijnstillers. Tijdens Lift je Leven kreeg Hanaa inspiratie om gezonder te leven, voor haar kinderen en voor haarzelf. Binnen 12 weken heeft Hanaa balans heeft gevonden met meer rustmomenten, regelmaat bewegen en gezonde voeding.

Fatema, een kritische hoogopgeleide Syrische moeder, was sceptisch en geloofde niet zozeer dat zij iets aan Lift je leven zou hebben. Na twaalf weken heeft ze meer inzicht in milieuaspecten én hed ze een stok achter de deur om de kamer van haar dochter op te knappen. 

Zo heeft elke deelnemer haar eigen verhaal. Bijna alle deelnemers hebben meer lichaamsbeweging (er is zelfs een wandelclubje opgericht!) en zijn milieubewuster geworden. Zij zijn bewust van wat zij kopen en wat zij verbruiken. Bijna alle dames houden geld over aan het einde van de maand. Zij hebben dit bereikt door bewust boodschappen te doen. De tips voor lekkere, goedkope en gezonde recepten zijn gebundeld in het allereerste Lift je Leven budgetkookboek.

Eigen regie

Bij Lift je Leven hebben deelnemers zelf de regie: zij hebben hun persoonlijke doelen bereikt, hebben waardevolle contacten opgedaan én spreken door hun deelname beter Nederlands. Een resultaat om trots op te zijn!

Lift je Leven vindt in 2019 plaats in alle wijken in Vlaardingen.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!