Volwassenen
Actieprogramma

LiftjeLeven

In het actieprogramma LiftjeLeven leer je hoe je een financieel gezonde en duurzame leefstijl kunnen aanleren. Het programma duurt twaalf weken en er is plek voor twaalf deelnemers. Je komt wekelijks bij elkaar onder begeleiding van een speciaal getrainde begeleider.

Bij de start van het programma geef je aan wat je graag wilt veranderen of bereiken op het gebied van je financiën, je gezondheid en/of een duurzame leefstijl. Omdat je snel resultaat ziet en omdat de deelnemers elkaar motiveren, is het leuk om mee te doen! 

De cursus is ook geschikt voor laaggeletterden. Voor deze groep is er speciaal lesmateriaal. 

Je eerste besparing is snel gemaakt: deelname aan LiftjeLeven is gratis!

Lift je Leven!

Als je geld alsmaar door je vingers glipt, als je een gezonder leven wilt en als je beter in je vel wilt zitten, kun je meedoen aan LiftjeLeven. De bijeenkomsten duren ongeveer twee uur en hebben een vaste opbouw. Samen met de andere cursisten en de cursusleider ga je actief aan de slag. 

Bij de start van de cursus vul je de Effectenbloem in; dit is jouw persoonlijke doelen- en actielijst. Het lesmateriaal Gelukkig met Genoeg en het LiftjeLeven cursusboek zorgen voor inspiratie en verdieping. Je gaat aan de slag met de thema’s geld, groen en gezondheid. Aaan het einde van het programma vul je de Effectenbloem opnieuw in. Dan zie je welke doelen je hebt behaald en waar er nog 'werk aan de winkel' voor jou is. 

Waarom doe je mee?

  • Je werkt aan drie pijlers voor een duurzame leefstijl: geld, groen en gezond;
  • Je werkt aan oplossingen in plaats van problemen;
  • Jouw wensen en behoeften staan centraal;
  • Het programma is concreet, praktisch en met zichtbaar resultaat;
  • Je werkt samen in een veilige, positieve omgeving;
  • Je neemt regie over jouw doelen en actiepunten;
  • De cursusleider versterkt jouw kracht en zelfvertrouwen;
  • Alle deelnemers en de cursusleider motiveren en inspireren elkaar en wisselen tips en adviezen uit.

Samen sta je sterk!


Coördinator

Eva Thier

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!