Volwassenen
Cursus

Lift je Leven

In het programma Lift je Leven leer je hoe je een (financieel) gezonde en duurzame leefstijl kunnen aanleren. Het programma duurt twaalf weken en er is plek voor twaalf deelnemers. Je komt wekelijks bij elkaar onder begeleiding van een speciaal getrainde begeleider. Bij de start van het programma geef je aan wat je graag wilt veranderen of bereiken op het gebied van je financiën, gezondheid en/of een duurzame leefstijl. Omdat je snel resultaat ziet, is het leuk om mee te doen! Je eerste besparing is snel gemaakt: deelname aan Lift je Leven is gratis!

De cursus is ook geschikt voor laaggeletterden. Voor deze groep is er speciaal lesmateriaal. 

Lift je Leven!

Als je vindt dat je geld alsmaar door je vingers glipt, als je een leuker leven wilt en beter in je vel wilt zitten, kun je meedoen aan Lift je Leven. De bijeenkomsten duren ongeveer tweeënhalf uur en hebben een vaste opbouw. Samen met de andere cursisten en de cursusleider ga je actief aan de slag. 

Bij de start van de cursus vul je de Effectenbloem in; dit is je persoonlijke doelen- en actielijst. Het lesmateriaal Gelukkig met Genoeg en het Lift je leven cursusboek zorgen voor inspiratie en verdieping van de thema’s geld, groen en gezondheid. Je Effectenbloem wordt aan het einde van het programma weer ingevuld; zo wordt zichtbaar welke doelen je hebt behaald en waar nog werk aan de winkel is. 

Waarom doe je mee?

  • Je werkt aan drie pijlers voor een duurzame leefstijl: geld, groen en gezond;
  • Je werkt aan oplossingen in plaats van problemen;
  • Jouw wensen en behoeften staan centraal;
  • Het programma is concreet, praktisch, met concreet zichtbaar resultaat;
  • Je werkt in een veilige, positieve omgeving;
  • Je neemt regie over jouw doelen en actiepunten;
  • De andere deelnemers en de cursusleider versterken jouw kracht en zelfvertrouwen;
  • Alle deelnemers en de cursusleider motiveren en inspireren elkaar en wisselen tips en adviezen uit;

Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt, dat is het principe van Lift je leven. Samen sta je sterk!
Coördinator

Eva Thier

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!