Ouders
Cursus

Lift je Leven

In het programma Lift je Leven leer je in twaalf weken hoe je een (financieel) gezonde en duurzame leefstijl kunnen aanleren. Bij de start van het programma geef je aan wat je graag wilt veranderen of bereiken op het gebied van financiën, gezondheid en/of een duurzaam milieu. De deelnemers én de cursusleider leggen zichzelf taken en huiswerk op en geven elkaar feedback en tips bij het realiseren van concrete doelen.

Een groep cursisten bestaat uit ongeveer acht personen die 12 weken lang, wekelijks bij elkaar komen met een speciaal getrainde begeleider. Omdat mensen snel resultaat zien, blijft het leuk om mee te doen. 

De cursus is ook geschikt voor laaggeletterden. Voor deze groep is er speciaal lesmateriaal. 

Doelgroep project

Iedereen die meer greep wil krijgen op een zijn/haar financiën, gezondheid en/of duurzame leefstijl, heeft baat bij het Lift je Leven programma. Als je vindt dat je geld alsmaar door je vingers glipt, als je een leuker leven wilt en beter in je vel wilt zitten, kun je mee doen. Voorwaarde is dat je je gedurende twaalf weken actief inzet. En je moet open kunnen staan voor andere mensen, want je werkt in een groep.

Werkwijze

De bijeenkomsten duren ongeveer tweeënhalf uur en hebben een vaste opbouw. Elke deelnemer gaat actief aan de slag. Bij de start van de cursus vullen de deelnemers de Effectenbloem in en maken zo een eigen doelen- en actielijst.

Het lesmateriaal Gelukkig met Genoeg en het Lift je leven cursusboek zorgen voor inspiratie en verdieping van de thema’s Geld, Groen, Gezondheid/welzijn. De cursisten en cursusleiders motiveren elkaar om hun doelen te behalen. De Effectenbloem wordt aan het einde van het programma weer ingevuld; zo wordt zichtbaar welke doelen zijn behaald en waar nog werk aan de winkel is. 

Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt, dat is het principe van Lift je leven. Samen sta je sterk!

De tien werkzame elementen

  • De geïntegreerde aanpak van de drie pijlers: geld, groen, gezond;
  • De positieve benadering;
  • Deelnemers werken aan oplossingen in plaats van verwerken van problemen;
  • De wensen en behoeften van deelnemers staan centraal;
  • Het programma is concreet, praktisch, met concreet zichtbaar resultaat;
  • Er wordt gewerkt in een veilige, positieve omgeving;
  • Deelnemers nemen zelf regie;
  • Deelnemers versterken eigen kracht en zelfvertrouwen;
  • Uitwisseling en samenwerking, in een bij voorkeur gemêleerde groep;
  • De begeleiders zijn ook deelnemers; er is geen onderscheid tussen cursist en cursusleider.


Coördinator

Eva Thier

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!