Volwassenen
Actieprogramma

LiftjeLeven

Goed met geld, groen en gezondheid!

Iedereen die wil leren om goed met geld om te gaan en een gezonde en groene leefstijl wil aanleren kan meedoen met ons actiepogramma LiftjeLeven! Onder begeleiding van de cursusleider werk je aan persoonlijke doelen. Het LiftjeLeven actieboek geeft inspiratie. Het programma is ook geschikt voor mensen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.

De eerste besparing is snel gemaakt: deelname aan LiftjeLeven is gratis!

Lift je Leven!

Het actieprogramma duurt twaalf weken. Deelnemers gaan aan de slag met een persoonlijke doelen- en actielijst op het gebied van financien en een gezonde en duurzame leefstijl. Het lesmateriaal Gelukkig met Genoeg en het LiftjeLeven actieboek zorgen voor inspiratie en verdieping. De cursusleider begeleidt de deelnemers, die ook elkaar inspireren en motiveren. Zo ontstaan waardevolle contacten! 

Aan het eind van het programma wordt zichtbaar welke doelen zijn behaald en waar nog 'werk aan de winkel' is. Omdat deelnemers snel resultaat zien in het behalen van kleine en grote doelen, is het leuk om mee te doen aan LiftjeLeven! 

Waarom doe je mee?

  • Je werkt aan drie pijlers voor een duurzame leefstijl: geld, groen en gezond;
  • Je werkt aan oplossingen in plaats van problemen;
  • Jouw wensen en behoeften staan centraal;
  • Het programma is concreet, praktisch en met zichtbaar resultaat;
  • Je werkt samen in een veilige, positieve omgeving;
  • Je neemt regie over jouw doelen en actiepunten;
  • De cursusleider versterkt jouw kracht en zelfvertrouwen;
  • Alle deelnemers en de cursusleider motiveren en inspireren elkaar en wisselen tips en adviezen uit.


Bel voor informatie of meld je direct aan voor het eerstvolgende actieprogramma bij cursusleider Kirsten Ebeli via telefoonnummer 06 12758920. Of stuur een e-mail naar k.ebeli@stichtingaanzet.nl

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!