Nieuwsbericht
Nieuwsupdates maatregelen Corona

Nieuwsupdates maatregelen Corona

13-01-2021
Gisteravond werd bekend dat de 'harde lockdown' met minstens drie weken wordt verlengd, t/m 9 februari 2021. Mogelijk gaan het basisonderwijs en de kinderopvang op 25 januari weer open. Dit betekent dat medewerkers van Aanzet zoveel mogelijk vanuit huis blijven werken. We blijven de begeleiding van gezinnen en de uitvoering van onze programma's zoveel mogelijk online voortzetten en verder verbeteren.

Heb je vragen? Neem contact op met onze medewerkers. Ons kantoor is telefonisch te bereiken via 010 23 22 111 of per e-mail via info@stichtingaanzet.nl.

Heb je vragen over het coronavirus of de maatregelen van de overheid?
Lees de antwoorden op veelgestelde vragen.
Op de website van de Rijksoverheid lees je informatie over corona in begrijpelijke taal.
Volg ook OpgroeieninVlaardingen.nl voor informatie en tips voor ouders.
UPDATE 15 december 2020

Gisteravond gaf minister-president Mark Rutte een toespraak op televisie. Het aantal coronabesmettingen inNederland neemt snel toe. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in lockdown. Vanaf woensdag 16 december zijn de scholen en de kinderopvang gesloten. Ten minste tot 19 januari 2021 kunnen onze 'fysieke' trainingen, bijeenkomsten en huisbezoeken niet doorgaan. Alle medewerkers van Aanzet werken in de komende weken vanuit huis. In de kerstvakantie vanaf 21 december t/m 3 januari 2021 is ons kantoor gesloten en zijn onze medewerkers niet bereikbaar.

UPDATE 18 november 2020

Op dinsdag 17 november gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie. Het aantal besmettingen wordt minder. Dat is goed nieuws! De coronamaatregelen blijven gelden, maar er mag iets meer. Dat betekent dat we weer wat meer ruimte krijgen voor het organiseren van onze huisbezoeken en ‘fysieke’ bijeenkomsten voor ouders.

De coronaregels vanaf 19 november zijn:
- In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn, op anderhalve meter afstand.
- Thuis mag je maximaal 3 gasten* per dag ontvangen.
- Buiten mogen maximaal 4 personen* samen zijn.
*Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

We overleggen in de komende dagen met gezinnen, met scholen en kinderopvang op welke manier we onze huisbezoeken en bijeenkomsten kunnen organiseren. We houden ons daarbij aan ons coronaprotocol voor huisbezoeken en ouderbijeenkomsten.

Met veel gezinnen verloopt het online contact heel goed! Zolang het droog weer is, kunnen we ook naar buiten. Samen zoeken we naar de beste oplossing om ouders en kinderen te ondersteunen vanuit al onze programma's. Samen creëren we kansen voor kinderen!

UPDATE 4 november 2020

Op dinsdag 3 november gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie. Vanaf woensdagavond 4 november t/m 18 november gelden strengere regels tegen het coronavirus. De regels van 14 oktober blijven ook gelden.

UPDATE 14 oktober 2020


Op dinsdagavond 13 oktober heeft premier Rutte aanvullende landelijke maatregelen aangekondigd om verdere uitbraak van het Coronavirus in te dammen. Stichting Aanzet wil naar aanleiding van de aangekondigde verscherpte maatregelen haar verantwoordelijkheid nemen. Daarom hebben we het besluit genomen om onze activiteiten in de komende weken alleen nog online / digitaal aan te bieden. 

Wij willen onze medewerkers, vrijwilligers, stagiaires én professionals en ouders en kinderen met wie wij in contact komen zoveel mogelijk beschermen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus. Op deze manier beperken we het aantal fysieke contactmomenten en reisbewegingen.

Het gaat om:
 • Huisbezoeken in het kader van Samen Leren
 • Huisbezoeken door vrijwilligers van de VoorleesExpress
 • Huisbezoeken door onze peuterconsulenten
 • Huiskamerbijeenkomsten bij gezinnen thuis
en onze groepsactiviteiten met ouders in scholen en IKC’s, buurthuizen etc.
 • Instapje / Opstapje
 • Ouderkamerbijeenkomsten
 • Nederlandse taallessen
 • Lift je Leven
 • Opvoedondersteuning
Onze trainingen en bijeenkomsten voor professionals worden online voortgezet.

Activiteiten als de Familieklas, Het Peuterlab* en De Boekfiets* kunnen in overleg met de locaties waar deze plaatsvinden doorgaan.
*zonder oudersUPDATE 2 oktober 2020


Vanaf 2 oktober geldt een dringend advies van de Rijksoverheid om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Medewerkers van Aanzet dragen een mondkapje bij het verplaatsen binnen de school of andere locaties waar we werkzaam zijn. Dit vragen we ook aan ouders die deelnemen aan onze activiteiten. Deelname aan activiteiten in de ouderkamer, het Peuterlab of Nederlandse taalles is in een aantal locaties mogelijk, na aanmelding en in kleine groepen. Kijk voor informatie in de schoolapp en/of in het maandprogramma voor de ouderkamer.

We vinden het belangrijk om veilig te werken. We vinden het ook belangrijk om contact te houden met ouders om hen te betrekken, ondersteunen, inspireren en informeren in deze moeilijke tijd. Onze peuterconsulenten, ouderconsulenten, Samen Leren coaches en vrijwilligers van de VoorleesExpress houden op diverse manieren contact met gezinnen. Indien noodzakelijk en in overleg met het gezin kunnen huisbezoeken doorgaan.

UPDATE 29 september 2020

Vanaf dinsdag 29 september gelden aangepaste landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent voor medewerkers van ons kantoor dat thuiswerken de norm blijft. Voor onze activiteiten in de ouderkamers, de Peuterlabs en de taallessen geldt, naast de maatregelen van school of de peuteropvang, het coronaprotocol van Aanzet. We werken met kleine groepen en ouders melden zich vooraf aan. Bij verkoudheid of corona-gerelateerde klachten blijven onze medewerkers thuis. Dit vragen we ook van ouders die meedoen aan onze activiteiten. 

UPDATE 23 september 2020

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar 2020-21 starten we onze trainingen, bijeenkomsten en onze activiteiten in scholen en IKC's weer op. Ook onze Boekfiets bezoekt de vaste locaties weer. We volgen, in nauw overleg met schooldirecties, naast de coronamaatregelen van de overheid, ook ons eigen Coronaprotocol voor onze activiteiten.

We willen onze bijeenkomsten graag veilig organiseren voor ouders, professionals en voor onze medewerkers. Ouders die willen deelnemen aan een bijeenkomst, taalles of activiteit in de ouderkamer of het Peuterlab, melden zich vooraf aan. Bij verkoudheid of andere coronaklachten vragen we hen met klem om thuis te blijven.

UPDATE 28 mei 2020

Op 8 juni gaan de basisscholen weer de hele week open. Voorlopig gaan alleen kinderen naar school en de opvang. Ouders en andere volwassenen blijven buiten. Dat betekent dat we onze activiteiten op locatie nog niet op de 'normale manier' kunnen hervatten. Juist in deze tijd hebben ouders behoefte aan advies en ondersteuning bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind(eren).

We hebben daarom een online aanbod ontwikkeld:
 • In de video's van Het Peuterlab thuis geeft Toia wekelijks tips voor leuke activiteiten die ouders en peuters thuis samen kunnen doen;
 • Bekijk de wekelijkse Boekfiets Bewegingsversjes en doe mee!
 • Vanuit Samen Leren geven we op Instagram leuke tips voor leerzame activiteiten die ouders met hun kinderen thuis kunnen doen;
 • Onze bijeenkomsten en cursussen voor ouders, o.a. LiftjeLeven, de ouderkamerbijeenkomsten, de Nederlandse taallessen en de opvoedcursussen vinden online plaats;
 • Ook onze trainingen en bijeenkomsten voor professionals gaan online door.

In overleg met onze medewerkers en met de gezinnen, bekijken we of we vanaf 1 juni de huisbezoeken van onze peuterconsulenten, de Samen Leren coaches en de voorlezers van de VoorleesExpress weer kunnen hervatten. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. 

De Vlaardingse Zomerschool van 17 t/m 26 augustus gaat door! Zowel in het ochtend- als het middagprogramma houden we rekening met de maatregelen in de 'anderhalve meter samenleving'.

UPDATE 23 april

Helaas kan het Aanzet festival op zaterdag 4 juli niet doorgaan. We maken nieuwe plannen voor volgend jaar.

UPDATE 21 april

Boekfiets bewegingsversjes

Onze Boekfiets kan in de Coronatijd niet uitrijden naar locaties om voorleesplezier te brengen aan kinderen en ouders. NIEUW! Vanaf deze week verschijnt er iedere week een video van de Boekfiets met een leuk bewegingsversje. Kinderen en ouders kunnen dit thuis samen oefenen. Zo kunnen zij lekker bewegen en oefenen met taal. TIP: Je kunt je abonneren op het YouTubekanaal van de Boekfiets voor meer leuke video's met bewegingsversjes.

UPDATE 20 april

Nederlandse taalles
In de Coronatijd houden we via mail, Whatsapp en telefonisch contact met onze taalcursisten. Via de IKC’s en scholen zorgen we voor tasjes met huiswerkopdrachten. Daarnaast sturen we de cursisten korte video’s met taalopdrachten. In deze video vraagt onze taaldocent Ans aan de cursisten om een goede Nederlandse zin te maken met het werkwoord eten.

UPDATE 16 april

De Peuterconsulenten
Bahar Canli is peuterconsulent. Zij vertelt in een korte video hoe zij en haar collega's contact houden met ouders van peuters met een VVE indicatie en hen ondersteunen bij de inschrijving voor de peuteropvang.

SamenLeren
Mandy Wapenaar is projectleider Samen Leren. Zij vertelt in een video hoe onze Samen Leren begeleiders contact houden met ouders om hen te begeleiden en tips te geven om kinderen te begeleiden in het schoolwerk

UPDATE 8 april

Het Peuterlab thuis
Tijdens de Coronacrisis is er helaas geen Peuterlab in de IKC’s en peuteropvang. NIEUW! Iedere dinsdag en donderdag kunnen ouders op ons YouTube kanaal kijken naar een video van het Peuterlab. Zo kunnen zij thuis met hun peuter spelen en woorden oefenen. 

LiftjeLeven live

Vanaf deze week organiseren we voor ons actieprogramma LiftjeLeven online bijeenkomsten met ouders. We nodigen ouders uit om mee te doen met bijeenkomsten via Zoom. Zo blijven we in contact en kunnen ouders ervaringen en tips met elkaar delen. Ook in deze bijzondere Coronatijd blijven we samen werken aan kleine en grote doelen voor een gezonde en duurzame leefstijl.

UPDATE 1 april
Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat de maatregelen van de Rijksoverheid om verspreiding van het Coronavirus te beperken, in ieder geval worden verlengd tot en met 28 april. De scholen blijven gesloten tot en met de meivakantie. Dat betekent nogal wat! Voor de gezinnen thuis, de ouderen in verzorgingshuizen, ouders in cruciale beroepen en voor kinderen die hun klasgenoten en de leerkrachten en pedagogisch medewerkers die de kinderen nog langer moeten missen.

Zorgen om kwetsbare gezinnen
Er zijn ook zorgen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Mensen leven in een onzekerheid en de spanningen thuis kunnen hoog oplopen. Scholen geven aan dat sommige kinderen en gezinnen minder goed bereikbaar zijn. Of dat kinderen geen schoolwerk kunnen maken, bijvoorbeeld omdat er thuis geen voorzieningen zijn of omdat begeleiding door ouders niet lukt. Deze kinderen hebben een grotere kans om een onderwijsachterstand op te lopen. Onze medewerkers onderhouden contact met de ouders die wij begeleiden, via telefoon en WhatsApp. We bieden een luisterend oor bij zorgen, we geven advies bij vragen, leggen eventueel contact met de leerkracht en organiseren desgevraagd hulp via andere organisaties in Vlaardingen. Bovenal proberen we ouders in hun kracht te zetten!  

Aanzet online
Binnen Stichting Aanzet gaan we in de komende week bekijken hoe we ons aanbod voor ouders online kunnen opzetten. Er leven al ideeën, bijvoorbeeld voor Peuterlab filmpjes, Samen Leren en hulp aan ouders bij inschrijven voor de peuteropvang op afstand, Lift je Leven en opvoedingsondersteuning online en Instapje / Opstapje live. We overleggen met scholen wat we kunnen doen om de ouders en kinderen te ondersteunen en ook hoe we dit technisch het beste kunnen aanpakken. Dit is maatwerk, afhankelijk van de doelgroep en de locatie. Ouders die deelnemen aan onze programma’s ontvangen binnenkort meer informatie.

Natuurlijk samen
We werken in deze periode nauw samen met de gemeente, met scholen en met andere organisaties in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Alleen samen kunnen we ouders en kinderen ondersteunen en helpen. Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

UPDATE 26 maart 
Het zijn bijzondere tijden! De medewerkers van Aanzet zijn 'achter de schermen' hard aan het werk. We houden contact met ouders, werken plannen en programma's uit en bereiden werkzaamheden voor. Samen maken we er  het beste van! Graag geven we een update van alles wat er gebeurt:

Ouderkamers
: veel consulenten hebben via WhatsApp contact met de ouders van de ouderkamer. Binnen deze appgroepen wordt informatie vanuit Aanzet gedeeld en ouders delen ook onderling tips. Ouders benaderen de ouderconsulenten ook met specifieke vragen.

Oudergroepen / Het Peuterlab: het team is druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe thema's voor het Peuterlabs.

Samen Leren: de begeleiders van Samen Leren onderhouden wekelijks contact met de gezinnen die zij begeleiden. Zij bieden een luisterend oor en geven tips en adviezen. Ook via de Instagrampagina van Samen Leren worden regelmatig tips gedeeld. Onze stagiaires werken thuis onder andere aan nieuwe spelletjes en tools voor in de Samen Leren map voor ouders.

De Boekfiets: Roel is druk met het vullen van de webapp met voorleeskaarten, bewegingsversjes en cursusmateriaal, het uitwerken van een tijdlijn voor nieuwe uitvoerders en het updaten van de handleiding voor uitvoerders. Ook heeft hij geregeld contact met de vrijwilligers van de Boekfiets.

Liftjeleven: drie Liftjeleven groepen kunnen nu niet meer bij elkaar komen. De groepen hebben wel digitaal contact. Tips worden uitgewisseld en successen worden gedeeld.

Taallessen: de taallessen worden weliswaar niet gegeven, maar de docenten houden contact met de deelnemers van hun groepen. Via de schoolapps houden zij goed in de gaten welke mededelingen er voor de ouders zijn, en waar nodig werken de docenten verbindend. Via de groepsapps zijn de docenten vaak het nodige warme contact voor ouders en worden onderdelen van de taallessen alsnog aangeboden als dat wenselijk is.

VoorleesExpress: met alle vrijwilligers, voorlezers en coördinatoren is contact gelegd. We komen niet meer bij de gezinnen thuis, maar ook telefonisch en via FaceTime kan er veel. Zo worden er intakes gedaan, instructies gegeven, en natuurlijk houden we de contacten met de gezinnen en voorlezers warm. We geven tips en aanbevelingen. Achter de schermen wordt ook energie gestoken in het maken van taalspelletjes, het voorbereiden van de vrijwilligersbijeenkomst en het actualiseren van ons materiaal.

Begeleiding scholen en kinderopvang: geplande bijeenkomsten, trainingen en workshops kunnen tot juni niet doorgaan. Vanuit een aantal organisaties hebben we de vraag om hen digitaal te (blijven) ondersteunen.

Platform PiT!: de bijeenkomst van 11 mei wordt verplaatst naar, wat we nu hopen, 22 juni. We gaan door met het ontwikkelen van bijeenkomsten en we houden zoveel mogelijk actief contact met organisaties en onze leden, ook via social media.

Instapje / Opstapje: de consulenten onderhouden via de telefoon en Whatsapp wekelijks contacten met de ouders. Wij krijgen veel vragen van ouders  over wat ze met hun kind(eren) thuis kunnen doen, maar ook andere vragen die voornamelijk te maken hebben met het coronavirus.  De consulenten van Opstapje bekijken wekelijks samen met de coördinator welke advies, tips en ideeën wij aan ouders kunnen geven. Eedere week sturen wij drie concrete activiteiten die ouders met hun kind kunnen doen. Dat zijn lees-, doe- en beweegactiviteiten. Wij zorgen ervoor dat de tips praktisch zijn en geen geld kosten. Ouders zijn er blij mee. Er worden foto’s en filmpjes opgestuurd waarop te zien wat er in het gezin is gespeeld of gedaan. Daarmee inspireren ouders ook elkaar.

Peuterconsulent Vlaardingen en Schiedam: de peuterconsulenten krijgen wekelijks lijsten van kinderen die een VVE indicatie van het CJG hebben gekregen. de consulenten bellen alle ouders op en geven telefonisch informatie. Sommige ouders worden indien dit kan op afstand geholpen met de inschrijving. Met alle ouders is de afspraak gemaakt dat een huisbezoek, wanneer dit weer toegestaan is, zal volgen.  Verder hebben de consulenten regelmatig contacten met de kinderopvangorganisatie en het CJG.

Opvoedcursussen Maassluis en Schiedam: met de aangemelde ouders is contact opgenomen. Ze zijn op de hoogte gebracht dat we pas kunnen starten als de scholen weer open zijn. Tot die tijd kunnen ouders met opvoedvragen bij de consulenten van Aanzet terecht.

Tanchi en Lela Schiedam - Onze Tanchis en Lela’s hebben veel telefonisch contact met de ouders. Ook via WhatsApp wordt de informatie vanuit Aanzet gedeeld. 

UPDATE 16 maart, 08:30 uur -
 Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet, worden al onze activiteiten voor ouders en kinderen en voor professionals opgeschort, tenminste t/m 6 april.

Voor alle Aanzet medewerkers geldt: thuiswerken is het devies. Voor een aantal medewerkers hebben we werktijdverkorting bij het ministerie van SZW aangevraagd.

Kinderen gaan in de komende drie weken niet naar school. We brengen in kaart hoe we ouders - via e-mail en social media - ideeën kunnen geven om met hun kinderen op een leuke en educatieve manier bezig te zijn. We realiseren ons dat er ouders en kinderen zijn die zich zorgen maken over alles wat gaande is en wat ons de komende tijd nog te wachten staat. We zullen hen hierin zo goed mogelijk begeleiden.

Door de instructies van de overheid op te volgen kunnen we verdere verspreiding van het Coronavirus beperken. Wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar!

UPDATE - 13 MAART, 11:30 UUR
- ALLE ACTIVITEITEN VAN AANZET VOOR OUDERS, KINDEREN EN PROFESSIONALS, BIJ GEZINNEN THUIS, IN SCHOLEN EN IKC'S, OP ANDERE LOCATIES EN IN HET KANTOOR VAN AANZET WORDEN OPGESCHORT, VOORLOPIG T/M 31 MAART 2020.

Op 12 maart heeft premier Rutte aanvullende landelijke maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Het kabinet ziet (nog) geen reden voor een landelijke sluiting van scholen. 

Aanzet organiseert activiteiten voor ouders en kinderen, bij gezinnen thuis en in scholen en IKC’s. Wij willen onze vrijwilligers, stagiaires, medewerkers én ouders en kinderen met wie wij in contact komen zoveel mogelijk beschermen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus. Daarom heeft het MT van Aanzet het besluit genomen om alle bijeenkomsten en activiteiten voor kinderen, ouders en professionals op te schorten, tenminste tot 31 maart a.s.

T/m 31 maart worden onze activiteiten bij gezinnen thuis opgeschort. Het gaat om:
 • Huisbezoeken in het kader van Samen Leren
 • Huisbezoeken door vrijwilligers van de VoorleesExpress
 • Huisbezoeken door onze peuterconsulenten
 • Huiskamerbijeenkomsten bij gezinnen thuis
Ook onze groepsactiviteiten met jonge kinderen en/of ouders in scholen en IKC’s en in andere locaties worden opgeschort, voorlopig t/m 31 maart. Het gaat om:

 • Het Peuterlab
 • Instapje / Opstapje
 • Boekfiets
 • Ouderkamerbijeenkomsten
 • Taallessen
 • Lift je Leven
Onze peuterconsulenten zijn voorlopig t/m 31 maart niet aanwezig in de consultatiebureau's van Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Ook trainingen en bijeenkomsten voor professionals op het kantoor van Stichting Aanzet worden geannuleerd, voorlopig t/m 31 maart 2020.

Wij doen een dringend beroep op onze medewerkers, om de maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, in te acht nemen:
> Was je handen regelmatig, minimaal 20 seconden
> Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
> Gebruik papieren zakdoekjes
> Geen handen schudden
> Blijf thuis als je verkoudheidsklachten en/of koorts krijgt

Als Aanzet willen we onze verantwoordelijkheid nemen om medewerkers én ouders en kinderen zoveel mogelijk te beschermen. Wij realiseren ons dat dit bijzondere maatregelen zijn, die grote consequenties hebben. We vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen over de inhoud van dit bericht? Neem contact met ons op.

We blijven uiteraard de berichtgeving over het Corona virus volgen. Als er aanleiding is om andere maatregelen te treffen, geven we nadere informatie.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!