Informatie voor professionals in opvang en onderwijs

Meertaligheid en NT2 onderwijs

Taal is de sleutel tot groei. Wie goed Nederlands kan lezen en schrijven kan beter meekomen op school, op de arbeidsmarkt en in sociale contacten. 

Een goede relatie opbouwen met ouders met verschillende achtergronden vraagt iets van pedagogisch medewerkers en leerkrachten: oprechte interesse in de thuissituatie van de leerling en waardering voor wat de leerling vanuit de thuissituatie meebrengt, zoals de eigen taal en cultuur.  

Samenwerking met de Globe

Aanzet en nieuwkomersschool de Globe bundelen hun krachten bij het bestrijden van kansenongelijkheid; zij slaan een brug tussen praktijk en wetenschap. Aanzet en de Globe dragen bij aan het delen van kennis, resultaten en geleerde lessen onder leerkrachten en pedagogisch medewerkers

De Globe biedt naast onderwijs aan nieuwkomers ook trainingen en workshops voor onderwijs- en opvangprofessionals. Globe Academie verzorgt het Globe-specialisten traject en biedt workshops en trainingen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers om hun kennis van taal en cultuur en meertalig onderwijs te vergroten.

Ouderbetrokkenheid en taalstimulering

Samen met de kinderopvang en het onderwijs zet Aanzet in op ouderbetrokkenheid en taalstimulering. Dit doen we vanuit diverse projecten zoals Instapje Opstapje, het Peuterlab en Kleuterlab, de Boekfiets, de VoorleesExpress, de ouderkamer en Nederlandse taallessen op school, Samen Digi-TAAL en Samen Leren.

Bekijk ook onze brochure voor professionals met advies aan ouders over meertalig opvoeden.

NT2 webinar

In januari 2022 organiseerden Aanzt en de Globe een NT2 webinar over "Gelijke kansen: inclusieve werkwijzen in meertalige klassen" 

Maaike Hajer, lector Meertaligheid en Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Malmö vertelde hoe het gebruik en de kennis van andere talen kinderen kan helpen bij het leren van Nederlands én het leren in andere vakken.

Het NRO-onderzoek ‘Inclusive Science Education’ werd van 2018 tot 2021 uitgevoerd op tien basisscholen in Zweden, Noorwegen en Nederland met een uiteenlopend inclusiebeleid. Het onderzoek heeft een praktische werkwijze en professionaliseringsmaterialen opgeleverd voor inclusief onderwijs. De informatie en het lesmateriaal zijn vrij beschikbaar voor leerkrachten op de website www.inclusievevakdidactiek.nl 

Kijk het webinar terug via deze link.

Websites

We verwijzen je naar deze websites voor extra informatie over meertalig opvoeden en inclusief NT2 onderwijs:

www.meertalig.nl

www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek

www.pharos.nl

www.inclusievevakdidactiek.nl

https://deglobevlaardingen.nl/academie/academie/

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!