Informatie voor professionals in opvang en onderwijs

Meertaligheid en NT2 onderwijs

Taal is de sleutel tot groei. Wie goed Nederlands kan lezen en schrijven kan beter meekomen op school, op de arbeidsmarkt en in sociale contacten. 

Een goede relatie opbouwen met ouders met verschillende achtergronden vraagt iets van pedagogisch medewerkers en leerkrachten: oprechte interesse in de thuissituatie van de leerling en waardering voor wat de leerling vanuit de thuissituatie meebrengt, zoals de eigen taal en cultuur.  

Ouderbetrokkenheid en taalstimulering

Samen met de kinderopvang en het onderwijs zet Aanzet in op ouderbetrokkenheid en taalstimulering bij kinderen en ouders. Dit doen we vanuit diverse projecten zoals Instapje Opstapje, het Peuterlab, de Boekfiets, de VoorleesExpress, de ouderkamer en de Nederlandse taallessen op school, Samen Digi-TAAL en Samen Leren.

Bekijk ook onze brochure voor professionals met advies aan ouders over meertalig opvoeden.

NT2 webinar

In maart 2021 organiseerde Aanzet een NT2 webinar voor professionals over Meertaligheid in onderwijs en opvang. Dr Frederike Groothoff en Dr Martine van der Pluijm gaven een presentatie en beantwoordden vragen van deelnemers. 

Bekijk de presentatie van Dr Frederike Groothoff

Bekijk de presentatie van Dr Martine van der Pluijm

Lees de vragen uit de chat en antwoorden

Downloads

Invulblad : Taalachtergronden van mijn leerlingen

Invulblad: Taalachtergronden van mijn kleuters

Meertalig memoryspel – LangWhich

Meertalige welkomsposter - LangWhich

Creatieve opdracht: taalportret vouwblaadjes

Websites

We verwijzen je naar deze websites voor extra informatie over meertalig opvoeden en NT2 onderwijs:

www.meertalig.nl

www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek

www.pharos.nl


Adviseur

Ans de Haan

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!