Nieuwsbericht
Meld je aan voor het NT2 webinar

Meld je aan voor het NT2 webinar

03-11-2021
Op woensdagmiddag 12 januari 2022 organiseert Aanzet i.s.m. De Globe een NT2 webinar over “Gelijke kansen: inclusieve werkwijzen in meertalige klassen”.

Maaike Hajer is lector Meertaligheid en Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit Malmö. Zij vertelt over de wetenschappelijke en praktische opbrengsten van een ontwerpexperiment ‘Inclusive Science Education’ dat van 2018 tot 2021 is uitgevoerd op tien basisscholen in Zweden, Noorwegen en Nederland met een uiteenlopend inclusiebeleid.

Tijdens het webinar licht Maaike Hajer met videobeelden vier didactische strategieën voor meertaligheid in het onderwijs toe. Ze vertelt hoe het gebruik en de kennis van andere talen leerlingen kan helpen bij het leren van Nederlands én het leren in andere vakken. Ze geeft een toelichting op de praktische werkwijze en professionaliseringsmaterialen die het onderzoek heeft opgeleverd.

Het NT2 webinar vindt online plaats op woensdagmiddag 12 januari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur. Professionals die zijn betrokken bij NT2 onderwijs in Vlaardingen: leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, leraarondersteuners en IKC- en schooldirecteuren kunnen zich aanmelden. 

Aan deelname aan het webinar zijn geen kosten verbonden.

Lees meer informatie en meld je aan via stichtingaanzet.nl/nt2webinar

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!