Nieuwsbericht
Nieuwe mogelijkheden Samen Leren in Vlaardingen

Nieuwe mogelijkheden Samen Leren in Vlaardingen

03-02-2021
Samen Leren is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Vanaf april hebben we nieuwe mogelijkheden om gezinnen in Vlaardingen te begeleiden vanuit Samen Leren.

Samen Leren is bedoeld voor ouders die vragen hebben over de (school)ontwikkeling van hun kind en die willen leren hoe zij hier thuis aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld als de taalontwikkeling achterblijft, als een kind niet zo goed is in rekenen en/of zich nog niet zo goed kan concentreren. Of als ouders de Nederlandse taal zelf nog niet goed beheersen en zich zorgen maken over de schoolontwikkeling van hun kind.
Onze Samen Leren begeleiders bezoeken ouders en kinderen aan huis gedurende een periode van ongeveer drie maanden. Met een praktische en persoonlijke insteek leren ouders vaardigheden om hun kind te begeleiden in de opvoeding en te ondersteunen bij het schoolwerk. Op deze manier verbetert Samen Leren de thuisbetrokkenheid, de samenwerking met school en de taal- en opvoedvaardigheden van ouders.

Ouders kunnen zichzelf aanmelden voor Samen Leren. De aanvraag kan - in overleg met ouders - ook via een professional verlopen van school of van een andere organisatie. Deelname aan Samen Leren is gratis voor ouders.

Wil je meer informatie? Kijk op de website www.samenleren.net

Wil je persoonlijk overleg? Neem dan contact op met Mandy Wapenaar via m.wapenaar@stichtingaanzet.nl

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!