Nieuwsbericht
NT2 webinar Meertaligheid in onderwijs en opvang

NT2 webinar Meertaligheid in onderwijs en opvang

25-03-2021
Op maandag 8 maart  en op woensdag 24 maart organiseerde Stichting Aanzet i.s.m. nieuwkomersschool De Globe een webinar voor professionals over meertaligheid en taalontwikkeling in onderwijs en opvang. Dr Frederike Groothoff en Dr Martine van der Pluim vertelden hoe meertaligheid van kinderen en van ouders kan bijdragen aan een goede Nederlandse taalontwikkeling van kinderen. Zij gaven tips en praktische voorbeelden hoe je meertaligheid een plek kunt geven in het taalbeleid op school en in de kinderopvang.

Ruim 350 deelnemers volgden het webinar. De presentaties van Dr Groothoff en Dr Van der Pluim en extra informatie over meertaligheid in onderwijs en opvang kun je bekijken op deze pagina.
Taalontwikkeling is een actief proces. Belangrijk inzicht: bij anderstalige kinderen is niet altijd sprake van een taalachterstand, hooguit van een Nederlandse taalachterstand. Een goed ontwikkelde thuistaal vormt de basis voor het leren van de Nederlandse taal. Meertalige kinderen hebben een grote woordenschat waarin diverse culturen besloten liggen. Een voorsprong dus!

Taalbeleid

Dr Groothoff en Dr Van der Pluim gaven praktische tips hoe meertaligheid een plek kan krijgen in het taalbeleid van een school of kinderopvang. Basisscholen en kinderopvang in de regio ontwikkelen visie en beleid op taalontwikkeling en meertaligheid, in een doorgaande lijn vanuit de peuteropvang naar de basisschool. Duidelijke afspraken met collega’s, met ouders en met kinderen, waarin ook ruimte is voor de thuistaal en -cultuur van kinderen en ouders kunnen daarbij helpen.

Ouderbetrokkenheid

Aanzet heeft diverse projecten waarmee we de taalontwikkeling van (meertalige) kinderen stimuleren, zoals het Peuterlab, Samen Digi-TAAL en Samen Leren. We zetten in op ouderbetrokkenheid en een taalrijke thuisomgeving.

Samen met Hogeschool InHolland, de gemeente Vlaardingen en het Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelde Aanzet een brochure voor professionals met adviezen aan ouders over taalontwikkeling en meertalig opvoeden.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!