Voor alle professionals in onderwijs en opvang
NT2 middag over onderwijs en cultuur

NT2 middag = vol

Op woensdag 8 januari 2020 organiseert Stichting Aanzet i.s.m. neveninstroom De Globe de jaarlijkse NT2 themamiddag voor professionals in onderwijs en opvang in Vlaardingen.

Schrijver en columnist Özcan Akyol geeft een inspirerende lezing over cultuur en onderwijs. Hij vraagt zich af: wat vragen we van leerkrachten? En ook, wat vragen we van ouders en kinderen? Wat zorgt ervoor dat we elkaar begrijpen of juist niet begrijpen?

Na de lezing van Özcan Akyol kun je deelnemen aan een workshop naar keuze. Tijdens de workshops delen ervaringsdeskundigen hun expertise over het onderwijs en de cultuur in hun (voormalige) thuisland.

Samen kijken we vooruit! Hoe helpen we kinderen om zich vanuit hun oorspronkelijke taal en cultuur, optimaal te ontwikkelen in het onderwijs in Nederland?

Programma

14:30 uur Ontvangst

15.00 uur Welkom door Marry Broek, directeur Stichting Aanzet

15.15 uur Lezing door Özcan Akyol

16.00 uur Workshop naar keuze:

  1. ‘Communicatie en diversiteit’ met Kaveh Bouteh
  2. ‘Meertalig opgroeien, dat is de toekomst!’ met Marinella Orioni
  3. 'Poolse kinderen op school en ouderbetrokkenheid' met Agnieszka van Maren
  4. 'Integreren is tweerichtingsverkeer' met Sara Muse
  5. 'De Turkse cultuur en ouderbetrokkenheid op school' met Bahar Canli en Rukiye Macit
17:15 uur Afsluiting met drankje en hapje

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Workshops

Workshop 1. Communicatie en diversiteit door Kaveh Bouteh

In het IKC en op school komen kinderen en ouders uit verschillende culturen met verschillende religies samen. Interculturele communicatie en cultuur-sensitief communiceren is daarom voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk. Het ‘intercultureel’ bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken met kinderen en hun ouders is belangrijk.

Kaveh Bouteh werkt bij expertisecentrum Pharos en is trainer op het gebied van communicatie en diversiteit. Hij is geboren in Iran en is in de jaren negentig naar Nederland gevlucht. Nu traint hij ambtenaren bij de gemeente, leerkrachten op scholen en werknemers bij COA op het gebied van communicatie en diversiteit.

Workshop 2. Meertalig opgroeien, dat is de toekomst! door Marinella Orioni

Wat betekent meertalig opgroeien, thuis en op school? Hoe leer je twee talen tegelijk? Is dat niet vermoeiend? Hoe werkt het in je brein? Hoe werken taalrelaties? Wat is je moedertaal en waarom is het juist goed om met je ouders de thuistaal te spreken? Een workshop over wat je altijd al wilde weten over meertaligheid.

Marinella Orioni is van Nederlandse en Italiaanse afkomst en moeder van twee drietalige kinderen. Tegenwoordig is ze - naast schrijven - actief met lezingen en workshops over meertaligheid en interculturaliteit in binnen- en buitenland. Van haar hand verschenen drie boeken over meertaligheid Het meertalige kind. Een eerste kennismaking (2015), Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn. (2017) en Hoeveel talen spreek jij? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid (2019).

Workshop 3. Poolse kinderen op school en ouderbetrokkenheid door Agnieszka van Maren

De structuur van het Poolse schoolsysteem kent overeenkomsten, maar ook verschillen met het Nederlandse systeem. Wat zijn deze verschillen en wat zorgt ervoor dat we elkaar soms minder goed begrijpen?  Welke rol kan een Poolse afkomst spelen ten opzichte van de school en in het gedrag van de leerling? Wat helpt kinderen om de taal beter onder de knie te krijgen? En hoe kunnen we ouders en kinderen ondersteunen en begeleiden?

Agnieszka van Maren is een Poolse, die al een tijdje in Nederland woont. Ze kwam naar Nederland door de liefde, maar niet zonder haar pedagogische opleiding eerst af te ronden. Door op latere leeftijd naar Nederland te komen, kent Agnieszka het Poolse schoolsysteem goed. Sinds twee jaar is ze coördinator basisvaardigheden in de bibliotheek, maar ook moeder van twee kinderen die ze tweetalig opvoedt. Ze was jaren actief als begeleidster van de Poolse Mama’s – een onderdeel van de landelijke project Moeders Informeren Moeders. In haar (net)werk heeft Agnieszka regelmatig contact met Poolse ouders. Mensen helpen en wegwijzen in Nederland is haar hobby.

Workshop 4. Integreren is tweerichtingsverkeer door Sara Muse

Veel leerkrachten krijgen vluchtelingen in hun klas. Hierbij is ondersteuning nodig van maatschappelijk werk of van een schakel- of nieuwkomersklas. Voor leerkrachten (en klasgenoten) is het belangrijk om voldoende informatie te hebben over het land van herkomst. In deze workshop krijgt u informatie uit Somalië en het onderwijs in dat land. Maar vooral wat het betekent om als vluchteling uit dit land te komen en hoe het onderwijs hierop kan aansluiten.

Sara Muse kwam eind jaren 80 uit Somalië naar Nederland. Al snel ging zij vrijwilligerswerk doen en richtte zij zich op empowerment van vrouwen en kinderen die uit een andere landen komen. Zij werd een bekende in het Vlaardingse theatercircuit. Met haar humor raakt zij vele mensen, zowel binnen de eigen gemeenschap als daarbuiten. Sara Muse werkt als consulent bij Stichting Aanzet.

Workshop 5. De Turkse cultuur en ouderbetrokkenheid op school door Bahar Canli en Rukiye Macit

Het percentage mensen met een migratieachtergrond ligt in Vlaardingen rond de 29%. Van dit percentage is de Turkse bevolkingsgroep nog steeds de grootste. Wat helpt Turkse ouders en kinderen om zich goed voor te bereiden op een optimale schoolloopbaan? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de Turkse en Nederlandse taal en cultuur? Welke adviezen worden gegeven aan ouders en welke zijn zinvol en haalbaar? Tijdens deze workshop krijgt u antwoorden op deze vragen en kunt u uw vragen stellen aan twee ervaringsdeskundigen.

Bahar Canli en Rukiye Macit  werken als peuterconsulent bij Stichting Aanzet. Beide medewerkers zijn van Turkse komaf en hebben veel ervaring met het werken met de doelgroep.

Adviseur

Ans de Haan

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!