Professionals in opvang en onderwijs
NT2 webinar

NT2 webinar

Op woensdagmiddag 12 januari 2022 organiseert Aanzet i.s.m. De Globe een NT2 webinar over het thema 

Gelijke kansen: inclusieve werkwijzen in meertalige klassen

Maaike Hajer is lector Meertaligheid en Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit Malmö. Zij vertelt over de wetenschappelijke en praktische opbrengsten van een ontwerpexperiment ‘Inclusive Science Education’ dat van 2018 tot 2021 is uitgevoerd op tien basisscholen in Zweden, Noorwegen en Nederland met een uiteenlopend inclusiebeleid.

Maaike licht in haar presentatie met videobeelden vier didactische strategieën voor meertaligheid in het onderwijs toe:
  • Mondelinge interactie rondom science experimenten;
  • Geplande taalsteun bij praat-, lees- en schrijfactiviteiten;
  • Taalsteun in de klasseninteractie ‘on the spot’;
  • Inzet van meertalige hulpmiddelen.
Tijdens het webinar licht Maaike Hajer toe hoe het gebruik en de kennis van andere talen leerlingen kan helpen bij het leren van Nederlands én het leren in andere vakken. Ze geeft een toelichting op de praktische werkwijze en professionaliseringsmaterialen die het onderzoek heeft opgeleverd. Hiermee kun je in de klas aan de slag gaan.

Met deze wetenschappelijke kennis en inzichten creëren we inclusief onderwijs waarin ruimte is voor meertaligheid van kinderen en ouders. Zo werken we samen aan gelijke kansen voor alle kinderen!

Tijdens het webinar kun je jouw vragen stellen; deze worden door Maaike Hajer live beantwoord.

Datum en tijdstip

Het NT2 webinar vindt online plaats op woensdagmiddag 12 januari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur.

Voor wie?

Professionals die zijn betrokken bij NT2 onderwijs in Vlaardingen: leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, leraarondersteuners en IKC- en schooldirecteuren.

Kosten?

Aan deelname aan het webinar zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Je kunt het webinar volgen via deze link

Adviseur

Hanneke van Gelder

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!