Professionals in opvang en onderwijs
NT2 webinar

NT2 webinar

Op maandagmiddag 8 maart en woensdagmiddag 24 maart 2021 organiseert Stichting Aanzet i.s.m. nieuwkomersschool De Globe een webinar over NT2 en meertaligheid in de kinderopvang en het basisonderwijs. Het thema van het NT2 webinar is:

One, dwa, trois… vier meertaligheid!

Dr. Frederike Groothoff is expert op het gebied van meertaligheid. Zij geeft een inspirerende lezing over waarom en hoe verschillende thuistalen en culturen een plekje kunnen krijgen in de kinderopvang en het onderwijs. Frederike geeft praktische tips en voorbeelden hoe je in de kinderopvang, op school en in het contact met ouders ruimte kunt geven aan verschillende thuistalen en culturen. 

Van 2014-2020 deed Frederike Groothoff promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte als leerkracht op Taalschool Utrecht. Sinds 2019 is zij werkzaam als ambulant taalondersteuner in Amstelveen waar zij leerkrachten begeleidt en IB'ers en directies adviseert op het gebied van onderwijs aan meertalige leerlingen. Dit doet ze ook op andere plekken in het land met haar eigen bedrijf LangWhich. Zij helpt professionals om met een meertalige bril naar het onderwijs te kijken om zo nog beter aan de onderwijsbehoeften van meertalige leerlingen te kunnen voldoen.

Dr. Martine van der Pluijm is pedagoog en werkzaam als onderzoeker en docent bij Hogeschool Rotterdam. In 2020 promoveerde zij op een onderzoek waarvoor zij het programma Thuis in Taal ontwikkelde. Martine van der Pluijm vertelt over de uitkomsten van dit onderzoek.

Het programma Thuis in Taal helpt leraren om partnerschapsrelaties aan te gaan met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Het onderzoek startte vanuit de kennis die het belang aantoont van een taalrijke omgeving voor jonge kinderen en hoe een lage opleiding en laaggeletterdheid bij ouders een belemmering kunnen vormen in de taalondersteuning van hun kind. Het programma biedt (voor)scholen handvatten om in te spelen op deze groep kinderen en ouders en beoogt bij te dragen aan kansengelijkheid voor die gezinnen die dit het meeste nodig hebben. 

Myrthe Stuit is werkbeleider rondom samenwerken met ouders bij Stichting Peuter & Co, waar de principes van de aanpak Thuis in Taal onderdeel zijn van het beleid. Myrthe deelt tijdens de NT2 webinar ervaringen en tips vanuit haar ervaring in het werken met ouders in de praktijk van Rotterdamse (peuter)scholen.

Tijdens het webinar kun je jouw vragen stellen; deze worden door onze sprekers live beantwoord.

Datum en tijdstip

Het NT2 webinar vindt online plaats op maandagmiddag 8 maart EN op woensdagmiddag 24 maart 2021 van 15:00 tot 16:30 uur.

Voor wie?

Professionals die zijn betrokken bij NT2 onderwijs in Vlaardingen: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, IKC- en schooldirecties en managers in de kinderopvang.

Kosten?

Aan deelname aan het webinar zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meld je online aan voor het webinar. Klik op een datum naar keuze:
maandagmiddag 8 maart of woensdagmiddag 24 maart

Extra informatie

Bekijk de brochure voor professionals met advies aan ouders over meertalig opvoeden.

Adviseur

Ans de Haan

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!